Zaposlitev in kariera

Naj se Evropa in Evropska unija pripravita – prihajajo trdi pogajalci, zanesljivi partnerji in odlični voditelji! Diplomanti in diplomantke lahko nadaljujete praktično, svetovalno, analitično in raziskovalno delo v institucijah EU in drugih mednarodnih organizacijah, v ministrstvih in drugih državnih organih, v podjetjih in v nevladnih organizacijah.

Ambasadorji programa Evropske študije

Evropske študije so mlad program, saj obstajajo od leta 2005, ko je FDV začel izvajati prenovljene bolonjske programe 1. stopnje. Zato so naši diplomanti na trgu dela šele od leta 2009. Program EŠ je zasnovan tako, da diplomante 1. stopnje opremi z znanjem in veščinami za delo:

  • V GOSPODARSTVU (npr. v Združenju malih delničarjev, v domačih in mednarodnih/transnacionalnih podjetjih);
  • V DRŽAVNI UPRAVI (npr. nacionalnem Ministrstvu za zunanje zadeve, drugih nacionalnih ministrstvih, kabinetu predsednika vlade idr.);
  • V institucijah EVROPSKE UNIJE in drugih mednarodnih organizacijah (npr. v Evropskem parlamentu, Evropski komisiji, drugih institucijah in delovnih telesih Evropske unije ter drugih mednarodnih organizacijah);
  • V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH (npr. v organizacijah, ki se ukvarjajo za varovanjem okolja, humanitarno pomočjo, razvojno pomočjo idr.);
  • NA UNIVERZAH IN RAZISKOVALNIH INŠTITUTIH, tako doma kot v tujini (npr. različne fakultete, raziskovalni inštituti, think-tanki);
  • V MEDIJIH, kot novinarji, voditelji oddaj, dopisniki;
  • in na drugih področjih.