Zakaj na program

Diplomante EŠ odlikuje širok nabor interdisciplinarnih znanj in veščin, ki jim zagotavlja odlično izhodišče za uspešno kariero. Temeljne kvalitete programa EŠ so tako naslednje:

 • strokovne ekskurzije na sedeže evropskih institucij,
 • simulacije procesov odločanja v evropskih institucijah,
 • možnost mednarodne izmenjave za pol ali celo študijsko leto,
 • odlična tutorska podpora,
 • vsebinsko znanje in metodološke veščine za znanstvene in strokovne analize s področja evropske integracije,
 • obvladanje dveh tujih strokovnih jezikov,
 • pridobitev pogajalskih kompetenc,
 • veščine strokovnega in znanstvenega pisanja,
 • veščine javnega nastopanja in sporočanja,
 • sposobnosti individualnega in skupinskega dela,
 • pridobivanje voditeljskih sposobnosti.

Vsebina programa Evropskih študij je povezana s pojavom evropske družbe v aktualnem prostoru in času. Način obravnave evropskega pojava na tem študiju je zelo interdisciplinaren, saj obsega politološka, ekonomska, pravna, upravna, sociološka, kulturološka, komunikološka, metodološka znanja in znanja s področja mednarodnih odnosov. Programsko-specifične kompetence, ki jih pridobijo študenti, so:

 • razumevanje zgodovinskih okoliščin in aktualnih političnih procesov na evropski ravni,
 • poznavanje procesov notranjih politik EU prek policy analize,
 • procesno in vsebinsko poznavanje zunanjega delovanja EU, vključno z diplomacijo EU,
 • poznavanje evropske varnosti ter varnostne politike,
 • obvladanje ekonomske integracije EU z ekonomskega in razvojnega vidika,
 • obvladanje delovanja EU v svetovnem gospodarstvu in evropskih podjetij na evropskem in globalnem trgu,
 • poznavanje pogajanj o finančni perspektivi EU,
 • obvladanje analize in interpretacije javnega mnenja, stališč in vrednot evropskih državljanov,
 • razumevanje industrijskih odnosov v evropskih državah in socialne politike EU,
 • poznavanje načinov vzpostavljanja evropske zavesti v kulturološki in socialno-zgodovinski perspektivi,
 • poznavanje evropskega prava,
 • seznanjenost z evropskim režimom varstva človekovih pravic.

Strokovne ekskurzije izvajamo pri različnih predmetih na programu v 2., 3. in 4. letniku. Obiščemo sedeže evropskih institucij v Bruslju, Strasbourgu, na Dunaju in v Luksemburgu ter slovenska predstavništva pri teh institucijah (EU, Svetu Evrope, OVSE). Preteklo leto so tako študentje EŠ v Bruslju in Strasbourgu obiskali evropske institucije, tako vladne kot nevladne organizacije, ter slovenski predstavništvi pri Evropski uniji in Svetu Evrope, kjer so se seznanili z njihovim delovanjem v praksi (na sliki spodaj). Leto pred tem so študentje pri predmetu Evropsko varstvo človekovih pravic pod vodstvom doc. dr. Milana Brgleza v Leidnu in den Haagu npr. obiskali tudi Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo in Mednarodno kazensko sodišče.