Zaposlitev in kariera

Diplomanti Družboslovne informatike so praviloma uspešni in zaposljivi. Družboslovna informatika namreč omogoča zaposlitev in graditev kariere tako na področju računalništva in informatike kot tudi v širokem spektru družboslovja, ekonomije in poslovnih ved.

Družboslovni informatiki torej izbirajo med različnimi področji zaposlitve, od družboslovja do računalništva. Hitrost razvoja družbe namreč spodbuja razvoj informatike in obratno. Zato znanje s področja družboslovne informatike vedno bolj potrebujejo v različnih podjetjih, organizacijah in ustanovah, državni upravi, javnem in zasebnem sektorju itd. Oglejte si nekaj najbolj uspešnih zgodb karier diplomantov.

Formalno sta najpogostejši delovni mesti diplomantov  "analitik" in "vodja projektov", tipična področja zaposlitve pa so:

  • vzpostavljanje in urednikovanje spletnih storitev in nastopov,
  • spletna analitika in opitimizacija,
  • poslovna analitika,
  • družboslovno raziskovanje,
  • tržno raziskovanje,
  • akademsko raziskovanje,
  • vodenje raziskovalnih projektov,
  • analiza, načrtovanje in evalviranje informacijskih sistemov v različnih družbenih kontekstih,
  • metodologija/statistika,
  • obdelava (večjih količin) kvantitativnih podatkov (big data, podatkovno rudarjenje).

Diplomanti družboslovne informatike lahko s svojim interdisciplinarnim znanjem delujejo tudi na alternativnih področjih v gospodarstvu (poleg zgoraj omenjenih področij lahko delajo tudi na področju menedžmenta človeških virov, trženja in tržnega komuniciranja, podjetništva, mednarodne trgovine, informatike in računalništva) in v negospodarstvu (pogosto kot svetovalci in analitiki v javni upravi in drugih negospodarskih organizacijah, raziskovalnih inštitutih, na področju novinarstva, komuniciranja in odnosih z javnostmi itd.).

Klikni za ogled intervjujev z diplomanti in tudi poročil praktičnih usposabljanj študentov.