Zakaj na program

Obstaja vsaj 11 razlogov, zakaj se vpisati na študij Družboslovne informatike:

 • Če te poleg družboslovja zanima tudi informatika in družboslovno raziskovanje. Ali obratno, če te zanima računalništvo, internet, hkrati pa želiš spoznati njihovo vlogo v družbi. Klikni za več informacij.
 • Ker je področje družboslovne informatike izredno aktualno. Internet, Facebook, pametni telefoni itd. vse bolj vstopajo v naša življenja. Podobno se informatika vse bolj prepleta z družbenimi vedami. Družbene posledice (socialna omrežja, zasebnost, virtualno organiziranje in komuniciranje ipd.) informacijskih proizvodov/storitev postajajo zato vse bolj pomembni. Klikni za več informacij.
 • Ker so diplomanti družboslovne informatike dobro zaposljivi. Ker boste v svoji delovni karieri večinoma zamenjali večje število služb (delodajalcev), kot tudi poklicev, je važno da lahko nadaljujete študij in kariero tako na področju računalništva in informatike kot tudi na področju družboslovja, ekonomije in poslovnih ved. To je pomembna primerjalna prednost. Preveri, kje so zaposleni diplomanti Družboslovne informatike.  
 • Ker študij Družboslovne informatike nudi veliko praktičnega dela, dobre predavatelje, majhne skupine in raznovrstne ter zanimive predmete.
 • Ker študijski program povezuje družboslovne  (sociologija, komunikologija, politologija, ipd.), raziskovalne (metodologija, statistika) in informatične vsebine. Poleg specifičnih vsebin s področja družboslovne informatike (e-vladanje, e-poslovanje, spletne skupnosti, socialna omrežja ipd.), je mogoče izbirati tudi predmete vseh drugih programov FDV. Vse to omogoča, da se predmetnik prilagodi interesom študenta.
 • Ker imate možnost nadgradnje študija na magistrski stopnji, kjer je poudarek na analizi fenomenov informacijske družbe, vlogi novih tehnologij v družboslovnem raziskovanju, vodenju projektov, e-poslovanju, izdelavi spletnega nastopa ter raziskovalnemu delu. In ker imate možnost nadaljevati študij na doktorski stopnji, kjer se deli v tri smeri: Družboslovna informatikaDružboslovna metodologija in Statistika.
 • Ker v okviru FDV obstajajo številne možnosti študija v tujini v okviru programa Socrates Erasmus. Za profil Družboslovnih informatikov pa obstajajo še številne možnosti podiplomskega študija in opravljanja prakse ter pridobivanja zaposlitve v tujini.
 • Ker so nekateri predavatelji na Družboslovni informatiki med najboljšimi predavatelji na FDV, kar dokazujejo ocene študentov, ankete, nagrade. Predavatelji občasno predavajo tudi na mednarodnih poletnih šolah ali kot vabljeni predavatelji na mednarodnih konferencah. Objavljajo v najuglednejših znanstvenih revijah/založbah in izstopajo z globalno odmevnostjo (citiranost, vabljena predavanja). Sodelujejo v številnih raziskovalnih projektih, tako domačih kot evropskih, kar je tudi priložnost za študente, da pridejo v stik z vrhunskim raziskovalnim delom.
 • Ker so študenti Družboslovne informatike med najbolj zadovoljnimi študenti na FDV, kar že vrsto let konsistentno potrjujejo analize zadovoljstva s študijem na FDV. In ker tudi študije zadovoljstva študentov po fakultetah kažejo, da so študenti FDV med najbolj zadovoljnimi študenti družboslovnih fakultet. V videu lahko pogledate, kaj študentje pravijo o študiju Družboslovne informatike.

 

Nenazadnje, diplomant Družboslovne informatike bo pridobil naslednje kompetence:

 • Teoretična znanja s področja temeljnih pojmov in konceptov družboslovne informatike kot vede o interakciji informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) in sodobnih družb.
 • Metodološka in statistična znanja ter analitične sposobnostmi za preučevanje interakcije IKT in sodobnih družb, za reševanje konkretnih problemov v sodobni informacijski družbi na makro in mikro nivoju.
 • Znanja statistike, analitike in metodologije ter praktična znanja uporabe IKT kot orodij za samostojno raziskovanje na področju družboslovja, v uradni statistiki, v analitičnih oddelkih podjetij, v zdravstvenih vedah itd.
 • Informatična znanja (osnove računalniškega programiranja, grajenje baz podatkov, vzpostavitev in organizacija spletnih predstavitev, analiza in zajem elektronskih podatkov, spletna metrika) za analizo, načrtovanje in evalviranje informacijskih sistemov v različnih družbenih kontekstih.
 • Statistična znanja za obdelavo (večje količine) kvantitativnih podatkov (napredne statistične multivariatne analize, analize omrežij, podatkovno rudarjenje).
 • Metodološke kompetence (od temeljnih filozofskih osnov spoznanja do načrtovanja, koordiniranja in izvajanja kvalitativnih in kvantitativnih raziskovalnih projektov, vključno z oblikovanjem anketnega vprašalnika, načrtovanjem fokusnih skupin, opazovanja, poglobljenih intervjujev ter načrtovanjem eksperimentov).
 • Družboslovna znanja (primarno sociološka, a tudi komunikološka, politološka in druga).
 • Komunikativnost in skupinsko delo, strokovnost (razčlenjevanje, usklajevanje delavnih nalog in izbira ustreznih metod in načinov dela), sposobnost za prožno delovanje v raznovrstnih družbenih in institucionalnih okoljih, kulturnih kontekstih, pri sodelovanju s tujino, v interdisciplinarnosti.
 • Poznavanje angleške strokovne terminologije na področju družboslovne informatike, statistike, metodologije in teoretičnega družboslovja, vključno z sposobnostjo tekočega komuniciranja v angleščini.

 

Oglejte si še odgovore na pogosta vprašanja dijakov na informativnih dnevih.