Družboslovna informatika VS

Visokošolski študij Družboslovna informatika je prav tako kot univerzitetni študij interdisciplinaren in vključuje tri med seboj povezana področja: družbene regularnosti in procese, informacijske sisteme ter metodološko-statistična orodja. Večji poudarek je na praktični uporabi informatičnega in metodološko-statističnega znanja. Diplomantke in diplomanti imajo možnost zaposlitve na področju informacijske in analitične podpore obdelave podatkov ter opravljajo analitične naloge v okviru statističnih služb oz. oddelkov za delo s podatki.Več o študiju Družboslovne informatike si lahko preberete na straneh Katedre za družboslovno informatiko in metodologijo.

Kontakt

Predstojnik katedre: Damjan Škulj
Tutor učitelj: Emil Polajnar

 

Osnovne informacije

Visokošolski študij traja 3 leta.
ECTS: 180
Strokovni naslov diplomanta: diplomant oz. diplomantka družboslovne informatike (VS)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. družb. inf. (VS)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik so: opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicna ali splošna matura.

Predmetniki

Izvedba letnikov

Zakaj na program

Obstaja vsaj 11 razlogov, zakaj se vpisati na študij Družboslovne informatike...

Predmeti

Zaposlitev in kariera

Diplomanti Družboslovne informatike so praviloma uspešni in zaposljivi. Družboslovna informatika namreč omogoča zaposlitev in graditev kariere tako na področju računalništva in informatike kot tudi v širokem spektru družboslovja, ekonomije in poslovnih ved.

Katedra za družboslovno informatiko in metodologijo

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti na področjih izobraževanja, raziskovanja in pri razvoju družboslovne informatike, družboslovne metodologije in družboslovne statistike.