Družboslovna informatika UN

Celovit študij Družboslovne informatike je logično povezan presek temeljnih družboslovnih disciplin in znanj s področja statistike, metodologije, analize podatkov in informatike. S tem odgovarja na izjemen razvoj tehnologij in produkcijo ogromnih količin podatkov, ki jih je v informacijski družbi treba analizirati in kritično ovrednotiti z družboslovnega vidika. Možnosti zaposlitve diplomantk in diplomantov so izjemno široke, saj hitrost razvoja družbe spodbuja razvoj informatike in obratno. Znanje s področja družboslovne informatike vedno bolj potrebujejo v različnih podjetjih, organizacijah in ustanovah, državni upravi, javnem in zasebnem sektorju itd.Več o študiju Družboslovne informatike si lahko preberete na straneh Katedre za družboslovno informatiko in metodologijo.

Aktualno

UPodobnik_5-thumbUrša Podobnik je diplomantka družboslovne informatike. Zaposlena je kot direktorica analitike v podjetju Ekipa2, slovenski podružnici družbe Outfit7. Tu se v ekipi vsakodnevno sooča z različnimi izzivi, ki najpogosteje peljejo k cilju: kako milijone uporabnikov aplikacij »My Talking Tom«, »My Talking Angela«, »Talking Tom Gold Run« in ostalih, čim dlje obdržati aktivne. 

Preberite več o njeni karierni poti v pogovoru za FDV Kariernik.


Kontakt

Predstojnik katedre: Damjan Škulj
Tutor učitelj: Emil Polajnar

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Strokovni naslov diplomanta: diplomant oz. diplomantka družboslovne informatike (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. družb. inf. (UN)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik so: opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 končan štiriletni srednješolski program. V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva boljši uspeh pri maturi in boljši uspeh v tretjem in četrtem letniku srednje šole.

Predmetniki

Izvedba letnikov

Zakaj na program

Obstaja vsaj 11 razlogov, zakaj se vpisati na študij Družboslovne informatike...

Predmeti

Zaposlitev in kariera

Diplomanti Družboslovne informatike so praviloma uspešni in zaposljivi. Družboslovna informatika namreč omogoča zaposlitev in graditev kariere tako na področju računalništva in informatike kot tudi v širokem spektru družboslovja, ekonomije in poslovnih ved.

Katedra za družboslovno informatiko in metodologijo

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti na področjih izobraževanja, raziskovanja in pri razvoju družboslovne informatike, družboslovne metodologije in družboslovne statistike.