Zagovori diplomskih del

Zagovori potekajo v obliki videokonference (npr. Skype, Zoom, …). V kolikor bi zagovoru želeli prisostvovati, željo pravočasno (vsaj en dan pred zagovorom) javite v Službo za študentske zadeve Petri Miklavčič (petra.miklavcic@fdv.uni-lj.si), ki vam bo posredovala povezavo na videokonferenco zagovora. Gost se ob prijavi na videokonferenco identificira z imenom in priimkom, sicer ga gostitelj (host) iz “čakalnice” ne spusti v “sejno sobo” videokonference.

Maša Gomilar

Zagovor za pridobitev naziva: diplomantka družboslovne informatike (UN)

Datum zagovora: 04. november 2020 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: Zagovor na daljavo

Mentor: izr. prof. dr. Jaroslav Berce

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Damjan Škulj

Naslov diplomskega dela: Učinkovitost in prihodnost trga električnih avtomobilov