Zagovori diplomskih del

Zagovori potekajo v obliki videokonference (npr. Skype, Zoom, …). V kolikor bi zagovoru želeli prisostvovati, željo pravočasno (vsaj en dan pred zagovorom) javite v Službo za študentske zadeve Petri Miklavčič (petra.miklavcic@fdv.uni-lj.si), ki vam bo posredovala povezavo na videokonferenco zagovora. Gost se ob prijavi na videokonferenco identificira z imenom in priimkom, sicer ga gostitelj (host) iz “čakalnice” ne spusti v “sejno sobo” videokonference.

Ajla Hakalo

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana politologinja (UN)

Datum zagovora: 17. junij 2021 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: Zagovor na daljavo

Mentor: prof. dr. Alenka Krašovec

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Damjan Lajh

Naslov diplomskega dela: Volilno inženirstvo in demokracija v Turčiji po letu 2002