Zagovori diplomskih del

Jure Verčko

Zagovor za pridobitev naziva: diplomant tržnega komuniciranja (UN)

Datum zagovora: 27. januar 2020 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: doc. dr. Nataša Gliha Komac

Predsednik komisije: doc. dr. Nataša Logar

Naslov diplomskega dela: Uporaba tropov v kategoriji plakati in tiskani oglasi na Slovenskem oglaševalskem festivalu 2018

Liza Brglez

Zagovor za pridobitev naziva: diplomantka tržnega komuniciranja (UN)

Datum zagovora: 27. januar 2020 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: izr. prof. dr. Urška Golob Podnar

Predsednik komisije: prof. dr. Zlatko Jančič

Naslov diplomskega dela: Učinki javnih družbeno odgovornih komunikacijskih kampanj na ljudi: ali bi kampanja "Vsi drugačni – vsi enakopravni" lahko delovala tudi med migracijsko in begunsko krizo 2015?