Skoči do osrednje vsebine

Zagovori diplomskih del

Zagovori zaključnih del se izvajajo na Fakulteti za družbene vede.

Hibridne izvedbe oz. izvedbe na daljavo se omogočijo le v izjemnih primerih. V kolikor bi zagovoru želeli prisostvovati, željo pravočasno (vsaj en dan pred zagovorom) javite v Službo za študentske zadeve Petri Miklavčič (petra.miklavcic@fdv.uni-lj.si).

Nikolaj Fišer

Zagovor za pridobitev naziva: diplomant tržnega komuniciranja (UN)

Datum zagovora: 04. julij 2022 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: prof. dr. Klement Podnar

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Anže Burger

Naslov diplomskega dela: Vpliv zvočnega znamčenja na percepcijo tržne znamke

Sara Grmek

Zagovor za pridobitev naziva: diplomantka tržnega komuniciranja (UN)

Datum zagovora: 04. julij 2022 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: prof. dr. Klement Podnar

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Anže Burger

Naslov diplomskega dela: Vpliv všečnosti korporacijskega oglaševanja na korporacijski imidž blagovne znamke

Kaja Kirn

Zagovor za pridobitev naziva: diplomantka tržnega komuniciranja (UN)

Datum zagovora: 04. julij 2022 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: izr. prof. dr. Tanja Kamin

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Anže Burger

Naslov diplomskega dela: Izzivi tržnega komuniciranja bank v povezavi s spremembami poslovanja v času pandemije zaradi COVID-19

Ajdan Pajntar

Zagovor za pridobitev naziva: diplomant tržnega komuniciranja (UN)

Datum zagovora: 04. julij 2022 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: izr. prof. dr. Anže Burger

Predsednik komisije: prof. dr. Klement Podnar

Naslov diplomskega dela: Vpliv transparentnega oglaševanja z vplivneži na potrošnikovo zaupanje

Nina Peurača

Zagovor za pridobitev naziva: diplomantka tržnega komuniciranja (UN)

Datum zagovora: 04. julij 2022 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: izr. prof. dr. Anže Burger

Predsednik komisije: prof. dr. Klement Podnar

Naslov diplomskega dela: Vpliv razpoložljivosti načinov plačila na stopnjo konverzije v prodajo

Lana Špiler

Zagovor za pridobitev naziva: diplomantka tržnega komuniciranja (UN)

Datum zagovora: 04. julij 2022 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: prof. dr. Klement Podnar

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Anže Burger

Naslov diplomskega dela: Intenca nakupa lokalno pridelane hrane

Ana Nedanoska

Zagovor za pridobitev naziva: diplomantka tržnega komuniciranja (UN)

Datum zagovora: 04. julij 2022 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: Zagovor na daljavo

Mentor: izr. prof. dr. Anže Burger

Predsednik komisije: prof. dr. Klement Podnar

Naslov diplomskega dela: Trženje lokalno pridelane hrane slovenskih turističnih kmetij