Zagovori diplomskih del

Zagovori potekajo v obliki videokonference (npr. Skype, Zoom, …). V kolikor bi zagovoru želeli prisostvovati, željo pravočasno (vsaj en dan pred zagovorom) javite v Službo za študentske zadeve Petri Miklavčič (petra.miklavcic@fdv.uni-lj.si), ki vam bo posredovala povezavo na videokonferenco zagovora. Gost se ob prijavi na videokonferenco identificira z imenom in priimkom, sicer ga gostitelj (host) iz “čakalnice” ne spusti v “sejno sobo” videokonference.

Aleš Tekavčič

Zagovor za pridobitev naziva: diplomant družboslovne informatike (UN)

Datum zagovora: 30. september 2021 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: Zagovor na daljavo

Mentor: izr. prof. dr. Aleš Žiberna

Somentor: dr. Jure Sokolić

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Damjan Škulj

Naslov diplomskega dela: Analiza učinkovitosti proizvodnje kot primer strojnega učenja: operativna odličnost in ključni kazalniki uspešnosti