Zagovori diplomskih del

Gaja Krmelj

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana sociologinja (UN)

Datum zagovora: 13. december 2018 ob 16:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: doc. dr. Marjeta Mencin Čeplak

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Zdenka Šadl

Naslov diplomskega dela: Socialna konstrukcija karizme

Nika Sotlar

Zagovor za pridobitev naziva: diplomantka tržnega komuniciranja (UN)

Datum zagovora: 19. december 2018 ob 11:30 uri

Prostor zagovora: FDV - 18

Mentor: izr. prof. dr. Samo Kropivnik

Predsednik komisije: doc. dr. Urška Tuškej Lovšin

Naslov diplomskega dela: Raziskovanje imidža blagovnih znamk s pomočjo projekcijskih tehnik

Marina Bračić

Zagovor za pridobitev naziva: diplomantka tržnega komuniciranja (UN)

Datum zagovora: 19. december 2018 ob 11:30 uri

Prostor zagovora: FDV - 18

Mentor: izr. prof. dr. Samo Kropivnik

Predsednik komisije: doc. dr. Urška Tuškej Lovšin

Naslov diplomskega dela: Primerjava rezultatov metode sledenja pogledu in priklica