Zagovori diplomskih del

Eva Mihalinec

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana sociologinja (UN)

Datum zagovora: 26. junij 2018 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 19

Mentor: prof. dr. Alenka Švab

Predsednik komisije: prof. dr. Metka Kuhar

Naslov diplomskega dela: Družbeni vidiki samskosti: primer oseb med 30. in 40. letom starosti

Sara Švegl

Zagovor za pridobitev naziva: diplomantka tržnega komuniciranja (UN)

Datum zagovora: 28. junij 2018 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: prof. dr. Zlatko Jančič

Predsednik komisije: prof. dr. Klement Podnar

Naslov diplomskega dela: Politična in vojna propaganda v svetu pravljic: na primeru mladinske književnosti Tretjega rajha

Valentina Mušič

Zagovor za pridobitev naziva: diplomantka tržnega komuniciranja (UN)

Datum zagovora: 28. junij 2018 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: prof. dr. Klement Podnar

Predsednik komisije: doc. dr. Urška Tuškej Lovšin

Naslov diplomskega dela: Tipologija objav in vpletenost uporabnikov: primer Facebook skupine Ljubim kozmetiko

Nika Perovšek

Zagovor za pridobitev naziva: diplomantka tržnega komuniciranja (UN)

Datum zagovora: 28. junij 2018 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: prof. dr. Klement Podnar

Predsednik komisije: doc. dr. Urška Tuškej Lovšin

Naslov diplomskega dela: Uporaba znanih oseb v slovenskem oglaševanju

Estera Premk

Zagovor za pridobitev naziva: diplomantka tržnega komuniciranja (UN)

Datum zagovora: 28. junij 2018 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: prof. dr. Klement Podnar

Predsednik komisije: doc. dr. Urška Tuškej Lovšin

Naslov diplomskega dela: Vpliv zaupanja korporativne znamke na zaupanje v ekološko trgovsko blagovno znamko

Sanja Sandić

Zagovor za pridobitev naziva: diplomantka tržnega komuniciranja (UN)

Datum zagovora: 28. junij 2018 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: prof. dr. Zlatko Jančič

Predsednik komisije: prof. dr. Klement Podnar

Naslov diplomskega dela: Aplikacija teorije mnenjskih voditeljev na prakse spletnega komuniciranja

Petra Siard

Zagovor za pridobitev naziva: diplomantka tržnega komuniciranja (UN)

Datum zagovora: 28. junij 2018 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: izr. prof. dr. Samo Kropivnik

Predsednik komisije: prof. dr. Klement Podnar

Naslov diplomskega dela: Motivi za ponudbo lokalne hrane izvajalcev gostinskih dejavnosti v Sloveniji

Jasna Kofol

Zagovor za pridobitev naziva: diplomantka tržnega komuniciranja (UN)

Datum zagovora: 28. junij 2018 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: izr. prof. dr. Urška Golob Podnar

Predsednik komisije: prof. dr. Borut Marko Lah

Naslov diplomskega dela: Razvoj in uvajanje novega produkta v zagonskem podjetju, vključenem v program ABC pospeševalnika

Veronika Ercek

Zagovor za pridobitev naziva: diplomantka tržnega komuniciranja (UN)

Datum zagovora: 28. junij 2018 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: prof. dr. Zlatko Jančič

Predsednik komisije: prof. dr. Borut Marko Lah

Naslov diplomskega dela: Študija primera lažnih vesti na primeru Agrokorja

Anja Peurača

Zagovor za pridobitev naziva: diplomantka tržnega komuniciranja (UN)

Datum zagovora: 28. junij 2018 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: doc. dr. Mihael Kline

Predsednik komisije: prof. dr. Zlatko Jančič

Naslov diplomskega dela: Doživljanje tržnih znamk

Natalija Rebrica

Zagovor za pridobitev naziva: diplomantka tržnega komuniciranja (UN)

Datum zagovora: 28. junij 2018 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: izr. prof. dr. Urška Golob Podnar

Predsednik komisije: prof. dr. Borut Marko Lah

Naslov diplomskega dela: Spremenjen odnos porabnik-znamka: vključenost porabnikov na spletnih družbenih omrežjih znamke X

Tjaša Remškar

Zagovor za pridobitev naziva: diplomantka tržnega komuniciranja (UN)

Datum zagovora: 28. junij 2018 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: izr. prof. dr. Samo Kropivnik

Predsednik komisije: prof. dr. Klement Podnar

Naslov diplomskega dela: Vpliv marketinškega komuniciranja prek novih medijev na pripadnost blagovni znamki 24 ur

Tsung Yueh Chang

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani politolog (UN)

Datum zagovora: 02. julij 2018 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: prof. dr. Marjan Brezovšek

Predsednik komisije: doc. dr. Simona Kukovič

Naslov diplomskega dela: Primerjava moči in pristojnosti predsednika RS z državami s predsedniki držav z voljenim predsednikom