Zagovori diplomskih del

Luka Mežnar

Zagovor za pridobitev naziva: diplomant družboslovne informatike (UN)

Datum zagovora: 25. oktober 2019 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda

Predsednik komisije:

Naslov diplomskega dela: Družbeno-demografske lastnosti in čas izpolnjevanja ankete v spletnih panelih