Zagovori diplomskih del

Gordana Ljubanić

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana sociologinja (UN)

Datum zagovora: 26. september 2017 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 18

Mentor: doc. dr. Simona Zavratnik

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Samo Uhan

Naslov diplomskega dela: Manifestacije neo-rasizma v Sloveniji na primeru »izbrisanih«

Žan Dolajš

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani politolog (UN)

Datum zagovora: 26. september 2017 ob 13:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: doc. dr. Igor Vobič

Predsednik komisije: prof. dr. Žiga Vodovnik

Naslov diplomskega dela: Razumevanje gledanosti na javni televiziji: primer Televizije Slovenija

Nuša Lisjak

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana politologinja (UN)

Datum zagovora: 27. september 2017 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 19

Mentor: izr. prof. dr. Drago Zajc

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Damjan Lajh

Naslov diplomskega dela: Potek sprejemanja zakona o fiskalnem pravilu v Sloveniji

Urška Ambrožič

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana politologinja (UN)

Datum zagovora: 27. september 2017 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: izr. prof. dr. Damjan Lajh

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Irena Bačlija Brajnik

Naslov diplomskega dela: Izobraževalna politika: bralna pismenost v Sloveniji

Sergej Gajić

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani politolog (UN)

Datum zagovora: 27. september 2017 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 19

Mentor: izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič

Predsednik komisije: prof. dr. Žiga Vodovnik

Naslov diplomskega dela: Intelektualna produkcija in Turnitin na Univerzi v Ljubljani

Špela Pristov

Zagovor za pridobitev naziva: diplomantka tržnega komuniciranja (UN)

Datum zagovora: 28. september 2017 ob 11:30 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: prof. dr. Klement Podnar

Predsednik komisije: prof. dr. Dejan Verčič

Naslov diplomskega dela: Vpliv družbene odgovornosti podjetja na njegov ugled

Karin Lisjak

Zagovor za pridobitev naziva: diplomantka tržnega komuniciranja (UN)

Datum zagovora: 28. september 2017 ob 11:30 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: prof. dr. Dejan Verčič

Predsednik komisije: prof. dr. Klement Podnar

Naslov diplomskega dela: Krizno komuniciranje preko družbenih omrežij

Tara Korkoska

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana politologinja (UN)

Datum zagovora: 26. oktober 2017 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: prof. dr. Alenka Krašovec

Predsednik komisije: doc. dr. Meta Novak

Naslov diplomskega dela: Vpliv volilnih programov političnih strank na volilno vedenje