Zagovori diplomskih del

Liza Zavolovšek

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana sociologinja (UN)

Datum zagovora: 30. avgust 2018 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: prof. dr. Alenka Švab

Somentor: doc. dr. Andreja Živoder

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Samo Uhan

Naslov diplomskega dela: Vpliv poznega zaposlovanja mladih žensk na ustvarjanje njihove lastne družine

Sara Orlač

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana sociologinja (UN)

Datum zagovora: 30. avgust 2018 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: prof. dr. Alenka Švab

Predsednik komisije: prof. dr. Metka Kuhar

Naslov diplomskega dela: Moderna konstrukcija smrti: medgeneracijske razlike glede razumevanja in dojemanja smrti

Edela Kočan

Zagovor za pridobitev naziva: diplomantka tržnega komuniciranja (UN)

Datum zagovora: 06. september 2018 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 18

Mentor: prof. dr. Breda Luthar

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Tanja Kamin

Naslov diplomskega dela: Trendi etične potrošnje v sodobni družbi: etična moda