Zagovori diplomskih del

Zagovori potekajo v obliki videokonference (npr. Skype, Zoom, …). V kolikor bi zagovoru želeli prisostvovati, željo pravočasno (vsaj en dan pred zagovorom) javite v Službo za študentske zadeve Petri Miklavčič (petra.miklavcic@fdv.uni-lj.si), ki vam bo posredovala povezavo na videokonferenco zagovora. Gost se ob prijavi na videokonferenco identificira z imenom in priimkom, sicer ga gostitelj (host) iz “čakalnice” ne spusti v “sejno sobo” videokonference.

Anja Gosar

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana sociologinja (UN)

Datum zagovora: 27. januar 2021 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: Zagovor na daljavo

Mentor: prof. dr. Alenka Švab

Predsednik komisije: prof. dr. Tina Kogovšek

Naslov diplomskega dela: Internet kot partnerski trg: analiza vsebine oglasov za spoznavanje partnerjev na spletnem portalu Ona–on

Maruša Marš

Zagovor za pridobitev naziva: diplomantka družboslovne informatike (UN)

Datum zagovora: 28. januar 2021 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: Zagovor na daljavo

Mentor: doc. dr. Andraž Petrovčič

Predsednik komisije: doc. dr. Darja Grošelj

Naslov diplomskega dela: Internetne veščine in posledice uporabe interneta pri posredni uporabi interneta