Vpis v višji letnik – 3. in 4. letnik predhodnih programov (22. 7. do 30. 9. 2019)


Vpis v študijsko leto 2019/20 bo potekal od 15. julija 2019 do 30 septembra 2019.

 

POSTOPEK VPISA

1. Ko boste izpolnili pogoje za vpis v višji letnik (opravljenih najmanj 50 kreditnih točk tekočega letnika in opravljene vse obveznosti predhodnih letnikov), vam bomo v spletnem referatu najkasneje  v 3 dneh od vpisa ocene pri predmetu, s katerim izpolnjujete pogoje za vpis, pripravili vpisni list za študijsko leto 2019/20.

Ob pripravi vpisnega lista bo na vaš elektronski naslov in v spletni referat (gumb »Ostalo«  in nato gumb »Finance«) naslednji dan poslan račun za vpisnino za študijsko leto 2019/20.

2. Pripravljen vpisni list izpolnite v Spletnem referatu (Moj FDV). Priporočamo, da za delo v spletnem referatu uporabite brskalnik Microsoft Internet Explorer ali Mozilla Firefox.

3. Natisnjen  in podpisan vpisni list ter kopijo potrdila o plačilu vpisnine pošljite na naslov: Fakulteta za družbene vede, Služba za študentske zadeve - vpisni list, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana. Podpisani vpisni list in dokazilo o plačilu vpisnine nam lahko dostavite tudi osebno v času uradnih ur in sicer vsak delovni dan med 11. in 13. uro ali ga oddate v poštni nabiralnik št. 122.

Vašega vpisa brez podpisanega vpisnega lista in kopije potrdila o plačilu vpisnine za študijsko leto 2019/20 ne bomo mogli zaključiti.

 

VPISNI LIST

Na vpisni list (gumb »Spletni referat« in nato »Vnos in izpis vpisnega lista«), boste lahko vpisali, popravili ali dopolnili naslednje podatke:

  • osebne podatke: naslov stalnega in začasnega bivališča, podatke za stik (elektronski naslov, stacionarno in/ali mobilno številko,... );
  • podatke o morebitni zaposlitvi;
  • predmete skladno z vašim predmetnikom in
  • izraženo željo o tem, ali želite prejemati SMS sporočila, ki so plačljiva.

Na koncu vpisnega lista boste lahko označili, ali želite prejeti poleg šestih potrdil o vpisu tudi potrdila o opravljenih izpitih v slovenščini oz. angleščini ali potrdila o vpisu v angleščini. Naročena potrdila o opravljenih izpitih ter naročilo za SMS sporočila  vam bomo zaračunali skladno z veljavnim cenikom za študijsko leto 2019/20. Račune boste prejeli na vaš elektronski naslov in v spletni referat dan po zaključku vpisnega lista.

 

PREDMETNIK

Pri izpolnjevanju vpisnega lista boste morali obvezno vpisati predmete skladno z vašim predmetnikom.  

Pred vpisom pazljivo preglejte učne načrte  in se odločite, katere izbirne predmete boste vpisali.

Pri izbiri izbirnih predmetov preverite tudi urnik in pazite, da ne boste izbrali takih predmetov, katerih predavanja se bodo medsebojno prekrivala.

Pazljivost pri sprejetju odločitve je izredno pomembna, saj je zamenjava izbirnih predmetov  možna samo v skladu z 22. členom Pravilnika o študiju na programih prve in druge stopnje  (najkasneje 5 delovnih dni po začetku semestra).

 

IZBIRNI FAKULTETNI PREDMETI

Izbirate lahko med vsemi predmeti predhodnih programov (z izjemo specifičnih predmetov posameznega programa, ki so na voljo le študentom matičnega programa). Ob teh predmetih lahko v letošnjem letu izbirate tudi iz spodaj zapisanega nabora  predmetov prenovljenih programov. Pri ponujeni izbiri predmetov prenovljenih programov lahko izbirate predmete, ki po nazivu in/ali vsebini niso podobni predmetom, ki ste jih že poslušali na vpisanem programu. Pri izbiri predmetov vas bo sistem na takšno kombinacijo opozoril s sporočilom »Izbrali ste predmet, ki je vsebinsko enak predmetu, ki ga že imate vpisanega v indeksu, kar ni dovoljeno«. V tem primeru boste predmete izbirali ponovno.

Predmet

Kje najdete predmet

Digitalni laboratorij za družboslovce

Predmete na urniku najdete tako, da izberete rubriko Programi in nato izberete Novi – B1: Izbirni predmeti, letnik: 1 in smer: Redni študij.

 

Če je termin izbranega predmeta obarvan z rdečo barvo, se v tem terminu izvajajo tudi drugi predmeti. S postavitvijo na rdeče obarvani termin dobite informacijo o predmetih, ki se izvajajo v tem terminu.

 

Pazite na prekrivanje predmetov.

Družbeni in etični vidiki razvoja moderne znanosti

Evropska javna sfera

Intelektualna lastnina

Javne politike – procesi in akterji

Jezik in stili strokovnih besedil

Krizni menedžment in sodobna varnost

Kulturna antropologija

Medijska kritika

Menedžment inovacij

Mladi in politika

Nova političnost in globalna družbena gibanja

Oglaševanje in družba

Politika globalizacije

Primerjalna religiologija

Svetovna politika

Varnost v informacijski družbi

Zgodovina socialne in politične misli na Slovenskem

Predmet druge fakultete

Link na obvestilo

Analiza politik

1. letnik Politologija - Javne politike in uprava

Digitalne kulture

2. letnik Družboslovna informatika, 2. letnik Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti

Javna uprava

1. letnik Politologija - Javne politike in uprava

 

Kvalitativne metode raziskovanja

1. letnik Politologija - Študije politike in države

 

Moderna filozofija

1. letnik Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti

 

 

Napredne tehnologije in transhumanistične družbe prihodnosti

2. letnik Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti, modul Tehnokulture

Obrambni in varnostni sistemi

2. letnik Obramboslovje

 

 

Parlamentarne in vladne študije

2. letnik Politologija - Javne politike in uprava

Politična filozofija

2. letnik Politologija - Študije politike in države

Popularna glasba

2. letnik Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti, modul Popularna kultura

Potrošna kultura

2. letnik Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije, Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti

Procesi odločanja v EU

2. letnik Politologija - Javne politike in uprava

Sociologija religije

2. letnik Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti, modul Religijske študije

Sociologija vsakdanjega življenja

2. letnik Sociologija

Sodelovanje in odločanje

1. letnik Politologija - Študije politike in države

Sodobna religijska in duhovna gibanja

2. letnik Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti, modul Religijske študije

Sodobne politične teorije

1. letnik Politologija - Študije politike in države

Splošni menedžment

2. letnik Sociologija - Kadrovski menedžment

Statistika v podatkovni analitiki

1. letnik Družboslovna informatika

Strokovna italijanščina I

2. letnik Mednarodni odnosi

Strokovna francoščina I

2. letnik Mednarodni odnosi

Strokovna španščina I

2. letnik Mednarodni odnosi

Temelji Evropske unije

1. letnik Mednarodni odnosi, Obramboslovje

Temelji sodobnega sveta

1. letnik Politologija - Študije politike in države

Teorije demokracije

1. letnik Politologija - Študije politike in države

Teorije globalnega juga

2. letnik Politologija - Študije politike in države

Upravni procesi

2. letnik Politologija - Javne politike in uprava

Uvod v družboslovno informatiko

1. letnik Družboslovna informatika

Uvod v kulturne študije

1. letnik Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti

Uvod v religiologijo

1. letnik Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti

Zgodovina medijev

1. letnik Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije

Zgodovina političnih idej

2. letnik Politologija - Študije politike in države, Mednarodni odnosi, Obramboslovje, Politologija - Javne politike in uprava

 

Število mest pri posameznem izbirnem predmetu je omejeno. Podatki o zasedenosti predmetov se nahajajo tukaj: https://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/dodiplomski-studij-1-stopnje/obvestila/pregled-zapolnjenosti-izbirnih-predmetov-18 .

 

ODPRTI IZBIRNI PREDMETI

V okviru odprtih izbirnih predmetov, boste lahko poleg predmetov programov, ki jih izvajamo na Fakulteti za družbene vede, izbirali tudi predmete drugih fakultet Univerze v Ljubljani ali obštudijske dejavnosti.  Več: na tej povezavi.

 

NALEPKA ZA ŠTUDENTSKO IZKAZNICO

Novo nalepko za študentsko izkaznico lahko pridobite na dva načina: tako, da izkaznico pošljete skupaj z vpisnim listom in vam jo vrnemo skupaj s potrdili; lahko pa se s študentsko izkaznico tudi oglasite v Službi za študentske zadeve v času uradnih ur tekom študijskega leta.

 

POSEBNI STATUSI

Študenti, ki izkazujejo posebne dosežke na področju športa, umetnosti in kulture, ter študenti s posebnimi potrebami v študijskem procesu lahko pridobijo poseben status v skladu s Pravilnikom o študentih s posebnim statusom na UL.

Vlogo za pridobitev posebnega statusa z ustreznim dokazili o izpolnjevanju pogojev oddate v spletnem referatu (gumb »Ostalo«,  nato gumb »Obrazci« in gumb »Prošnje«)

Če ste status imeli že v preteklem letu, ga morate obnoviti. Izjema so statusi študentov s posebnimi potrebami, katerim status velja za celo obdobje študija.

 

ZELO POMEMBNO

Vpis je možen le, če so vse opravljene obveznosti vpisane v elektronski indeks. Če opravljene obveznosti v elektronski indeks niso vpisane, se šteje, da obveznost ni opravljena! Zato vas prosimo, da pogosto spremljate svoje podatke in predvsem izvajalce/-ke predmetov, oz. če je potrebno, Službo za študentske zadeve opozarjate na pomanjkljivosti, kot so npr. nezaključene ocene. 

Če vpisa ne boste opravili v zgoraj zapisanih terminih, bomo razumeli, da se v višji letnik ne želite vpisati, kar pomeni, da želite biti v študijskem letu 2019/20 brez statusa študenta/-tke.

Če pogojev za napredovanje v višji letnik ne boste izpolnjevali, lahko v obdobju od 1. do 17. 9. 2019 oddate:

  • -vlogo za ponovni vpis v isti letnik (če v času študija še niste izkoristili pravice do ponovnega vpisa oz. niste spremenili študijskega programa),
  • prošnjo za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov,
  • -vlogo za izjemni vpis v višji letnik.

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 22. julij 2019 | v kategoriji: Vpis