Skoči do osrednje vsebine

Vpis v 1. letnik (25. – 29. 7. 2022)


Vpis sprejetih kandidatov po prvi prijavi bo potekal elektronsko od 25. do 29. julija 2022.

Pred vpisom natančno preberite navodilo glede prevzema digitalne identitete, ki ste ga sprejeti kandidati prejeli na vaš e-naslov, v njem pa so zapisani napotki za prevzem in uporabo digitalne identitete, ki omogoča uporabo informacijskih storitev Univerze v Ljubljani (tudi vpis v prvi letnik).

Digitalna identiteta je potrebna za vstop v Moj FDV, znotraj katerega se nahaja Spletni referat, pregled urnikov, učnih načrtov,... Preko spletnega referata boste opravili vpis, kasneje spremljali vaše (ne)opravljene obveznosti, se prijavljali in odjavljali od izpitov…

I. POSTOPEK VPISA

Vpis opravite tako, da se na domači strani fakultete z uporabniškim imenom in geslom, prijavite v Moj FDV, izberete gumb Spletni referat in izpolnite in shranite Vpisni list.

Nato natančno preberite navodila, ki se izpišejo ob izpolnjevanju vpisnega lista ter skladno z njimi vpisni list izpolnite.

Na vpisni list, boste lahko vpisali, popravili ali dopolnili naslednje podatke:

  • osebne podatke: naslov stalnega in začasnega bivališča, podatke za stik (elektronski naslov, stacionarno in/ali mobilno številko,... );
  • podatke o morebitni zaposlitvi;
  • predmete skladno z vašim predmetnikom in
  • izraženo željo o tem, ali želite prejemati SMS sporočila, ki so plačljiva skladno z veljavnim cenikom. Račun za to storitev boste prejeli na vaš elektronski naslov in v spletni referat (gumb »Ostalo«  in nato gumb »Finance«) dan po zaključku vpisnega lista.

Zaradi lažje nadaljnje komunikacije vas prosimo, da na vpisnem listu poleg elektronskega naslova navedete še vašo mobilno telefonsko številko.

II. PREDMETNIK

Pri izpolnjevanju vpisnega lista boste morali obvezno vpisati predmete skladno s predmetnikom vpisanega študijskega programa:

IZBIRNI PREDMETI

Fakulteta ponuja pester nabor izbirnih predmetov, ki ga boste našli na povezavi, kjer je sproti objavljena tudi zasedenost posameznega predmeta (predmetniki nekaterih programov, izbirnih predmetov v 1. letniku še ne predvidevajo, zato si jih boste lahko izbrali le študentje programov, kjer je izbirni predmet v 1. letniku predviden).

Pri izbiri izbirnih predmetov preverite tudi urnik in pazite, da ne boste izbrali take predmete, katerih predavanja se bodo prekrivala z vašimi obveznimi predmeti. V dokumentu na povezavi je tudi jasno razvidno kje na urniku lahko posamezen izbirni predmet najdete. Predmete, ki so sestavina vašega programa, ne morete izbrati kot izbirni predmet.

Število mest pri posameznem izbirnem predmetu je omejeno. Podatki o zasedenosti predmetov se nahajajo na zgornji povezavi, kjer lahko dostopate tudi do informacije kje posamezen izbirni predmet najti na urniku.

V okviru odprtih izbirnih predmetov, boste lahko poleg predmetov programov, ki jih izvajamo na Fakulteti za družbene vede, izbirali tudi predmete drugih fakultet Univerze v Ljubljani ali obštudijske dejavnosti.  Več: na tej povezavi.

Pred vpisom pazljivo preglejte učne načrte predmetov in se odločite, katere izbirne predmete boste vpisali. Pazljivost pri sprejetju odločitve je izredno pomembna, saj je zamenjava izbirnih predmetov možna samo v skladu z 22. členom Pravilnika o študiju na programih prve in druge stopnje (najkasneje 5 delovnih dni po začetku semestra).

III. ŠTUDENTSKA IZKAZNICA

Če želite imeti na študentski izkaznici svojo fotografijo, vas prosimo, da to možnost potrdite pri izpolnjevanju vpisnega lista in priložite fotografijo v .jpg formatu (minimalna velikost je 400x503 pik). Fotografijo si morate pripraviti in naložiti na računalniku pred začetkom izpolnjevanja vpisnega lista, saj v nasprotnem primeru ne boste uspeli pravočasno zaključiti vnosa podatkov. Priložite fotografijo v formatu, kot bi jo potrebovali za izdelavo osebne izkaznice ali potnega lista.

Če boste na vpisnem listu označili, da želite fotografijo, vendar je ne boste priložili, se podatki na vpisnem listu ne bodo shranili. Če oddana fotografija ni oddana na način kot je določeno, bomo izdelali izkaznico brez fotografije.

Ko bo Univerza v Ljubljani izdelala vašo študentsko izkaznico, vas bomo o tem obvestili prek spletnega referata (predvidimo v drugi polovici oktobra). V kolikor bodo razmere to dopuščale, boste izkaznico lahko osebno prevzeli v Službo za študentske zadeve, sicer vam jo bomo poslali po pošti.

VI. ZAKLJUČEK VPISA

Vaš vpis bo uspešno zaključen, ko bomo v Službi za študentske zadeve vaš elektronsko oddani vpisni list pregledali in ga zaključili. O tem boste obveščeni s posebnim sporočilom. Po zaključenem postopku vpisa, si boste v spletnem referatu lahko sami natisnili potrdilo o vpisu (gumb Ostalo – Naročanje dokumentov – Prenesi potrdilo o vpisu). Kasneje si boste na istem mestu v spletnem referatu lahko sami natisnili tudi potrdila o opravljenih obveznostih.

Če ste bili predhodno že vpisani na drugem visokošolskem zavodu, morate najkasneje do 7. 10. 2022 predložiti tudi izpisnico.

Ob pripravi vpisnega lista bo na vaš elektronski naslov in v spletni referat (gumb »Ostalo«, »Finance«) poslan račun za vpisnino za študijsko leto 2022/23.

Ob zaključku vpisa bodo vaši podatki posredovani v Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v RS (eVŠ). Obvestilo o tem boste prejeli na vaš elektronski naslov.

V. POSEBNI STATUSI

Študenti, ki izkazujejo posebne dosežke na področju športa, umetnosti in kulture, ter študenti s posebnimi potrebami v študijskem procesu lahko pridobijo poseben status v skladu s Pravilnikom o študentih s posebnim statusom na UL.

Vlogo za pridobitev posebnega statusa z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev oddate v spletnem referatu (gumb »Ostalo«,  nato gumb »Obrazci« in gumb »Prošnje«).

Študenti, ki želijo zaprositi za status študenta s posebnimi potrebami, naj po zaključenem vpisnem postopku ter pred samo oddajo prošnje za status s posebnimi potrebami kontaktirajo pooblaščeno osebo za delo s študenti s posebnimi potrebami na FDV. Pridobljeni status študenta s posebnimi potrebami velja za celotno obdobje študija na fakulteti, ostale statuse pa je potrebno vsako leto obnoviti.

VI. PLAČILO ŠOLNINE

V primeru, da ste v preteklosti že izkoristili pravico do ponovnega vpisa ali zamenjave programa, ali pa se vpisujete na mesta za diplomante, je predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu. Šolnina se zaračuna skladno s cenikom. V tem primeru boste pred vpisom na elektronski naslov prejeli Pogodbo o izobraževanju in račun za šolnino.

VII. PRIPRAVLJALNI DNEVI

Na fakulteti bomo za vas zadnji teden v septembru organizirali tudi uvajalna predavanja in vaje - PREP FDV 2022, na katerih vas bomo seznanili z informacijami, pravili in praktičnimi napotki o študiju in fakulteti, akademski poštenosti, pristopih k strokovnemu ter raziskovalnemu delu, pisanju in govornem predstavljanju strokovne vsebine ter uporabi znanstvenih informacijskih virov za družboslovje. O tem dogodku vas bomo še dodatno obvestili na začetku septembra.
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 22. julij 2022 | v kategoriji: Vpis, Obvestilo