Vpis odprtih izbirnih predmetov in obštudijske dejavnosti


V študijskem letu 2017/18 boste lahko študentke in študenti v okviru odprtih izbirnih predmetov, poleg predmetov programov, ki jih izvajamo na Fakulteti za družbene vede, izbirali tudi predmete drugih fakultet Univerze v Ljubljani

Če želite vpisati izbirni predmet druge fakultete ali obštudijsko dejavnost, boste ob izpolnjevanju vpisnega lista (v delu, kjer izbirate izbirne predmete) kot odprti izbirni predmet izbrali " BD Predmet druge fakultete". V nadaljevanju se vam bo odprlo polje, kamor boste vpisali ime želenega predmeta druge fakultete.

Natančen seznam predmetov, ki jih lahko vpišete, najdete v nadaljevanju.

Pred vpisom predmetov vam svetujemo, da na domačih straneh fakultet UL preverite učne načrte predmetov ter tudi, ali je za določen predmet potrebno predznanje pri kakem drugem predmetu, saj tudi za odprte predmete velja, da je zamenjava predmetov mogoča le v skladu s 16. členom Pravilnika o dodiplomskem študiju (pet delovnih dni po začetku semestra). Predmete, ponujene na izbiro s strani FU, EF in FF in AGRFT, bosta lahko vpisala po dva študenta naše fakultete, seveda tistih programov, ki v okviru predmetnika predvidevajo izbiro odprtih izbirnih predmetov. V Službi za študentske zadeve bomo vodili natančno evidenco vpisanih študentov, kar pomeni, da bo predmet po tem, ko bodo prosta mesta za študente naše fakultete zapolnjena, zaseden, in ga ne bo mogoče več vpisati. V primeru, da na zadnje prosto mesto na nekem predmetu na isti dan kandidirata dva ali več študentov, pravico do vpisa dobi tisti, ki ima boljšo povprečno oceno dosedanjega študija.

Če boste želeli vpisati predmete v okviru zunanje izbirnosti UL, bomo po prejemu vašega vpisnega lista preverili možnost vpisa. Vaš vpis bo zaključen, ko bomo s strani druge članice UL dobili informacijo o možnem vpisu predmeta.

POMEMBNO!

Pri izboru predmetov bodite posebno pozorni na število kreditnih točk. Če izberete odprti izbirni predmet z manj kot 5 kreditnimi točkami, morate vpisati kombinacijo predmetov, ki skupaj prinesejo vsaj 5 kreditnih točk (npr. vpišete dva predmeta s 3 kreditnimi točkami).


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 17. avgust 2017 | v kategoriji: Vpis