Prešernove nagrade 2018


Bojan Šuštar
Diplomant univerzitetnega programa Politologija - študije politike in države
Naslov dela: Komunitaristična kritika posesivnega individualizma
Mentor: prof. dr. Igor Lukšič

Tjaša Božič
Diplomantka magistrskega programa Mednarodni odnosi
Naslov dela: Vprašanje odgovornosti v mednarodnem režimu varstva človekovih pravic
Mentorica: izr. prof. dr. Petra Roter

Eva Požar
Diplomantka magistrskega programa Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja
Naslov dela: Raziskovanje doživljanja Programa čuječnosti pri obsojencih in možni učinki na reintegracijo
Mentorica: prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela
Somentor: doc. dr. Matej Černigoj
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 04. december 2018 | v kategoriji: Nagrade