Ponovni vpis v isti letnik (1. 9. do 28. 9.)


Pravico do ponovnega vpisa lahko v času študija izkoristite le enkrat (vsak študent lahko v času študija enkrat izkoristi pravico do ponovnega vpisa ali zamenja študijski program).  To pomeni, da pogojev za ponavljanje ni, le odločiti se morate, da želite letnik ponavljati in nam svojo željo sporočiti prek vloge v spletnem referatu.

Za študente, ki se bodo odločili za ponovni vpis v 1. letnik, bo ob vpisu  v 2. letnik opravljen prepis na nov triletni program prve stopnje!

POSTOPEK VPISA

  1. Če želite v naslednjem študijskem letu izkoristiti pravico do ponovnega vpisa, morate  prek spletnega referata oddati  vlogo za ponovni vpis v isti letnik (izberete gumb »ostalo«, nato pa izberete »prošnje, vloge ali pritožbe« in »vloga za ponovni vpis v isti letnik«). Vlogo lahko oddate od 1. 9. 2018 do 21. 9. 2018. V Službi za študentske zadeve vam bomo nato v spletnem referatu pripravili vpisni list za naslednje študijsko leto. To bomo storili v najkrajšem možnem času od dneva, ko bomo prejeli vašo vlogo za ponovni vpis.
  2. Pripravljeni vpisni list boste izpolnili v Spletnem referatu.
  3. Ob pripravi vpisnega lista za ponovni vpis bo na vaš elektronski naslov in v spletni referat poslan račun za vpisnino za študijsko leto 2018/19.
  4. Kopijo potrdila o plačilu vpisnine boste priložili natisnjenemu in podpisanemu vpisnemu listu in oboje poslali na naslov: Fakulteta za družbene vede, Služba za študentske zadeve – vpisni list, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, lahko kar z navadno pošto.

Zaključek vpisa brez kopije potrdila o plačilu vpisnine za študijsko leto 2018/19 in podpisanega vpisnega lista ne bo mogoč.

  1. Podpisani vpisni list nam lahko dostavite tudi osebno v času uradnih ur in sicer vsak delovni dan med 11. in 13. uro, vendar pa v izogib gneči in nepotrebnemu čakanju priporočamo pošiljanje po pošti.
  2. Vpisni list bomo nato do konca obdelali v Službi za študentske zadeve.

Zadnji rok za vpis je 30. september 2018; po tem datumu vpis ne bo več mogoč.

Če ne boste oddali vloge za ponovni vpis v isti letnik, pogojev za vpis v višji letnik pa ne izpolnjujete, vam vpisnega lista ne bomo pripravili, v naslednjem študijskem letu pa vas bomo imeli v naši evidenci zavedene kot pavzerko oz. pavzerja (osebo brez statusa).

VPISNI LIST

Na vpisni list, ki vam ga bomo pripravili v Službi za študentske zadeve, boste lahko vpisali, popravili ali dopolnili naslednje podatke:

  • osebne podatke: naslov stalnega in začasnega bivališča, podatke za stik (elektronski naslov, stacionarno in/ali mobilno številko,... );
  • podatke o morebitni zaposlitvi;
  • izbrane predmete iz vašega predmetnika in
  • izraženo željo o tem, ali želite prejemati SMS sporočila.

Na koncu vpisnega lista boste lahko označili, ali želite prejeti poleg šestih potrdil o vpisu tudi potrdila o opravljenih izpitih v slovenščini oz. angleščini ali potrdila o vpisu v angleščini. Naročena potrdila vam bomo zaračunali skladno z veljavnim cenikom za študijsko leto 2018/19.

Na vpisnem listu ne bo mogoče popravljati podatkov o programu študija, letniku vpisa in načinu študija, podatkov o prvem vpisu na šolo, o izobrazbi, o končani srednji šoli.

Pri izpolnjevanju vpisnega lista boste morali obvezno vpisati predmete skladno z vašim predmetnikom za študijsko leto 2018/19 Ker je število mest pri posameznem izbirnem predmetu omejeno na 20 (če predmet vpišete kot fakultetni izbirni predmet) ter 5 (če ga vpišete kot odprti izbirni predmet), velja opozoriti na naslednje: prej, ko se boste vpisali, večja bo možnost izbire predmetov. Pred vpisom pazljivo preglejte predmetnik in učne načrte, ki so objavljeni na spletni strani fakultete, in se odločite, katere izbirne predmete boste vpisali. Pri izbiri izbirnih predmetov preverite tudi urnik in pazite, da ne boste izbrali takih predmetov, katerih predavanja se bodo medsebojno prekrivala. Pazljivost pri sprejetju odločitve je silno pomembna, saj je zamenjava izbirnih predmetov  mogoča le v skladu 22. členom Pravilnika o študiju na programih prve in druge stopnje  (5 delovnih dni po začetku semestra).

POTRDILA

Po zaključenem vpisu vam bomo pripravili šest potrdil o vpisu v slovenščini in potrdila, ki jih boste naročili ob izpolnjevanju vpisnega lista ter vam vse skupaj poslali na naslov stalnega bivališča, ki ga boste navedli na vpisnem listu. Potrdila bomo poslali z navadno (nepriporočeno) pošto.

RAČUNI

Ko bo pripravljen vpisni list za ponovni vpis, boste na vaš elektronski naslov in v spletni referat prejeli račun za vpisnino za študijsko leto 2018/19. Kopijo potrdila o plačilu vpisnine boste priložili natisnjenemu in podpisanemu vpisnemu listu in poslali na naslov: Fakulteta za družbene vede, Služba za študentske zadeve – vpisni list, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, lahko kar z navadno pošto.

Informacije o računih bodo zabeležene v spletnem referatu  v rubriki ostalo »ostalo« / »finance«.

V primeru, da bo plačnik vaših stroškov podjetje, morate najmanj v 5 delovnih dneh pred vpisom na naslov dodiplomski@fdv.uni-lj.si fakulteto obvestiti o nazivu, sedežu in davčni številki plačnika (podjetja). V tem primeru vam bomo na domač naslov poslali tripartitno pogodbo, ki jo morate, podpisati s svoje strani in strani podjetja ter tri podpisane izvode pogodbe dostaviti fakulteti skupaj z vpisnim listom. Če podatkov ne posredujete, kot je navedeno, se šteje, da boste stroške plačali sami.

NALEPKA ZA ŠTUDENTSKO IZKAZNICO

Novo nalepko za študentsko izkaznico lahko pridobite na dva načina: tako, da izkaznico pošljete skupaj z vpisnim listom in vam jo vrnemo skupaj s potrdili (priporočamo vam ta način); lahko pa se s študentsko izkaznico tudi oglasite v Službi za študentske zadeve v času uradnih ur (tudi po zaključku vpisnega roka).

PODATKI

Ob zaključku vpisa bodo vaši podatki posredovani v Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v RS (eVŠ). Obvestilo o tem boste prejeli na vaš elektronski naslov, kateri podatki so bili posredovani v eVŠ, pa lahko vedno vidite v vašem spletnem referatu.

 ZELO POMEMBNO

Pri vpisu je pomembno, da so vse opravljene obveznosti vpisane v elektronski indeks. Če opravljene obveznosti v elektronski indeks niso vpisane, se šteje, da obveznost ni opravljena! Zato vas prosimo, da pogosto spremljate svoje podatke in predvsem izvajalce/-ke predmetov, oz. če je potrebno, Službo za študentske zadeve opozarjate na pomanjkljivosti, kot so npr. nezaključene ocene.

Če vpisa ne boste opravili v zgoraj zapisanih terminih, bomo razumeli, da se ponovno ne želite vpisati, kar pomeni, da želite biti v študijskem letu 2018/19 brez statusa študenta/-tke.
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 13. september 2018 | v kategoriji: Vpis