Skoči do osrednje vsebine

Pri založbi Routledge izšla nova knjiga v soavtorstvu prof. dr. Dane Mesner Andolšek


9781032186610

Moralni pragmatizem predlagajo kot pristop za pomoč  raziskovalcem poslovne etike pri obravnavi etičnih dilem in etičnega odločanja. Pomembno vprašanje, poudarjeno v knjigi, je razmerje med  moralnim pragmatizmom in moralnim relativizmom. Pri moralnem relativizmu posameznik pri odločanju uporablja samo svoje vrednote. Odločitve na osnovi moralnega pragmatizma pa temeljijo na moralni občutljivosti, moralnem razmišljanju in učenju.

Moralna rast posameznika izhaja iz učenja in izkušenj, ki ponujajo odgovore na moralne dileme. Moralni pragmatizem torej ni le orodje za pomoč pri uravnoteženju moralnega pluralizma sodobne družbe, ampak zagotavlja, da ne postane moralni relativizem, ki običajno vodi do neetičnih odločitev.
Moralni pragmatizem je v veliki meri izostal iz razprav in raziskav na področju poslovne etike in je bil pogosto neupravičeno zamenjan z moralnim relativizmom. Struktura knjige preučuje etično odločanje s pogledom na tri perspektive: filozofsko (teoretično)perspektivo;  sociološko perspektivo(empirično); in vodstveno (praktično) perspektivo.

V filozofski perspektivi  knjiga bralca vodi skozi normativno etično razumevanje, s poudarkom na normativnih etičnih teorijah v poslovni etiki. Bralca obvešča tudi o teorijah odločanja, ki segajo od filozofije do nevro-znanosti.
V sociološki perspektivi avtorji raziskujejo vsakodnevno etično odločanje in vlogo individualnega in družbenega moralnega védenja. Najprej avtorji analizirajo tipičnega moralnega akterja. Kakšna je narava njegovega etičnega znanja, kako ga oblikuje in kako ga uporablja? Nato raziskujejo védenje strokovnjaka na moralnem področju. To so filozofi, ki z vidika profesionalca pristopajo k morali. Avtorje zanima, kako se njegovo znanje razlikuje od poznavanja morale, ki jo imajo »navadni ljudje«. Končno se osredotočajo na menedžerja, ki spada v tretjo skupino akterjev, ki jo avtorji imenujejo »dobro obveščen državljan«. Trdijo, da so menedžerji bolj prisiljeni ravnati po načelih morale kot navadni moralni akterji, ker so v tem pogledu bolj izpostavljeni, saj vodijo zaposlene v organizaciji.

V managerski perspektivi je pozornost namenjena uporabi teorije v praksi. Knjiga v tem delu ponuja različna orodja, tehnike in pristope, namenjene: (1) organizacijam za  oblikovanje učinkovite etične infrastrukture in (2) vodjem, da bi  bolje razumeli procese etičnega odločanja, hkrati pa poskušali odločati in upravljati organizacije na etičen način.

Več o knjigi tukaj.Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 30. junij 2023 | v kategoriji: Obvestilo