Zala Primožič


1. Nam lahko na kratko opišete vašo sedanjo zaposlitev?

Trenutno sem zaposlena na Statističnem uradu Republike Slovenije kot analitičarka v oddelku za statistiko storitvenih dejavnosti in poslovne tendence. Zadolžena sem za izvajanje ankete o poslovnih tendencah v predelovalnih dejavnostih, ankete o poslovnih tendencah v gradbeništvu in ankete o poslovnih tendencah – investicije v industriji. V grobem sta moji glavni zadolžitvi mesečno izvajanje obdelave vnesenih anket in priprava podatkov za objavo, poleg tega pa pomagam pri pripravi vprašalnikov ter sodelujem s poročevalskimi enotami in uporabniki.

2. Kako bi umestili to znanje  družboslovne informatike v vaše delo?

Zdi se mi, da pri delu uporabljam vsa znanja, ki mi jih je dal študij družboslovne informatike. Delo namreč zajema tako informatični (obdelava podatkov) kot tudi družboslovni (interpretacija podatkov) spekter.

3. Kako poteka vaš vsakdanjik?

Težko opišem tipičen dan v službi, saj so dejavnosti odvisne od dneva. V prvi polovici meseca je več dela s poročevalskimi enotami, ki izpolnjujejo vprašalnike, pa tudi s pisanjem raznih poročil in administracijo. V drugi polovici meseca pa poteka obdelava podatkov in priprava podatkov za objavo.

4. Kaj vas je prepričalo za študij družboslovne informatike?

Po končani gimnaziji sem želela študirati nekaj v zvezi s sociologijo, a ne same sociologije. Iskala sem študij, ki bi bil bolj praktičen in s katerim bi imela boljše možnosti za zaposlitev. Pri družboslovni informatiki mi je bila všeč predvsem dinamičnost in interdisciplinarnost študija.  Pri končni odločitvi pa mi je pomagal brat, ki je študiral družboslovno informatiko.

5. Kaj bi svetovali maturantom, zakaj naj se odločijo za ta študij? Kaj bi jim nasploh svetovali glede študija?

Za začetek bi maturantom svetovala, da se, preden se odločijo za študij družboslovne informatike (ali katerikoli študij), temeljito pozanimajo o študijskem programu. Kot tutorka sem dobila občutek, da bruci sploh ne vedo, kaj so prišli študirat in kakšne predmete bodo imeli, potem pa jih presenetijo predmeti kot sta statistika in matematika, ki sicer nista zahtevna. Ne škodi, da se pogovorijo s kom, ki družboslovno informatiko že študira in ve, kakšen je študij. Za študij pa seveda potrebujejo veselje do družboslovja, statistike in informatike. Težko bodo študirali in kasneje delali nekaj, kar jih ne veseli in zanima.

Glede samega študija jim priporočam obiskovanje predavanj in sprotno delo (se dejansko obrestuje). Na podlagi lastnih izkušenj pa bi jim svetovala, da že med študijem nabirajo izkušnje in predvsem poznanstva, ki so po diplomi še kako pomembna.
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 23. januar 2014 | v kategoriji: Zaposlitev