Vprašanja dijakov na informativnih dnevih 2017


Spodaj so našteta vprašanja, ki so jih na informativnih dnevih 2017 postavili dijaki.

Kaj počno družboslovni informatiki in ali drži, da po končanem študiju brez težav najdejo zaposlitev?

Družboslovni informatiki so zelo perspektiven in zaposljiv kader, saj je njihovo področje dela zelo široko in povezuje družboslovje, informatiko, statistiko in metodologijo. Družboslovni informatik se pogosto zaposli kot podatkovni analitik in vodja projektov v javnih ustanovah in zasebnih podjetjih. Naj naštejemo nekaj podjetij, v katerih so zaposleni družboslovni informatiki: Si.mobil, Outfit7, Valicon, Studio Moderna, SURS, Banka Slovenije, POP TV, Smučarska zveza Slovenije, RTV Slovenija ...

Prostih delovnih mest, na katera se lahko prijavi družboslovni informatik, je razmeroma veliko (objavljamo jih tudi na naši Facebook strani), še posebej v zadnjem času pa se je med zaposlovalci zelo povečalo povpraševanje po znanju statističnih analiz, podatkovni analitiki in upravljanju spletnih vsebin (vključno s spletno analitiko).

Pogosto se iščejo kandidati z analitičnimi sposobnostmi, prav tako pa se zahteva tudi znanje dela z bazami podatkov in informacijskimi sistemi.

Kakšne pa so po vašem védenju plače (samo približno, ali so glede na druge zaposlitve privlačne)?

V vseh sektorjih so za strokovno delo diplomirani družboslovni informatiki, in v veliki meri velja to tudi za bolonjske magistre, plačani precej podobno, tako v zasebnem sektorju (v podjetjih), kot tudi v javnem sektorju (državna uprava in podobno) ter v akademskem sektorju (fakultete in raziskovalni inštituti). Začetna plača je tako okoli 1000€ neto, v nekaterih redkih zasebnih podjetjih, ki varčujejo pri kadrih, mogoče 800€ neto. Potem pa se višina plače stopnjuje na okoli 1500€ za neto vodje projektov, več kot 2000€ neto plače prejmejo največkrat le tisti, ki opravljajo delo v smeri podjetništva, managementa ali prodaje (odstotki od prodaje/projekta). Gre za plače, ki so v grobem primerljive tudi z ostalimi družboslovci. Če pa je govora o javnem sektorju, je to 32. plačilni razred. Pomembno je omeniti, da se dodatno delo seveda plačuje tudi več; prav tako tudi izjemne razmere, kot so priprava analiz ali poročil iz danes na jutri …

Kakšno omejitev vpisa pričakujete?

Za univerzitetni študij ne pričakujemo omejitve vpisa, za visokošolski študij pa pričakujemo zmerno minimalno omejitev - okrog 60 točk.

Seveda pa je omejitev v celoti odvisna od prijav na vpis in je z gotovostjo ne moremo napovedati

Kakšno predznanje jezikov potrebujem?

Za vse vidike predznanj (ne le za jezike) velja, da, kdor je opravil maturo, je lahko miren. Morda bo kdo potreboval nekoliko več napora, da nadoknadi morebitno slabšo srednješolsko osnovo, večjih ovir v tem pogledu pa ni pričakovati.

Družboslovna informatika gradi na resnosti in zavzetosti, ne na zahtevnih predpostavkah o predznanju dijakov, ki se vpisujejo na program.

Za tuje jezike pa torej velja, da se pričakuje srednješolsko predznanje in na programih DI (ter drugih programih na FDV) se potem ukvarjamo s strokovnim tujim jezikom.

Kako težka je matematika?

Matematika, ki na univerzitetnem programu, obsega predmeta Matematika 1 in Matematika 2, na visokošolskem pa predmet Matematika, je seveda resen predmet, ki zahteva razumevanje snovi. Po splošni oceni pa se na družboslovni informatiki FDV matematika poučuje na razmeroma blagem nivoju. Na visokošolskem programu je prilagojena študentom s poklicno maturo.

Dijaki, ki so imeli v srednji šoli oceno 3 in več, navadno nimajo nobenih težav, če delajo sproti in zavzeto ter upoštevajo navodila izvajalec. Večje težave so se pojavljale v letih, ko ni bilo omejitve vpisa in so se vpisovali študenti, ki so imeli v srednji in celo v osnovni šoli večje težave z matematiko (popravni izpit).

Kakšno stopnjo pridobim z zaključkom študija?

Po končanem dodiplomskem univerzitetnem programu Družboslovna informatika študent pridobi 6/2 stopnjo in naziv diplomant(ka) družboslovne informatike (UN). Študent, ki je uspešno zaključil visokošolski program Družboslovne informatike ima, isto stopnjo in podoben naziv, v oklepaju ima VS, torej pridobi 6/2 stopnjo in naziv diplomant(ka) družboslovne informatike (VSŠ).

Po uspešno končanem podiplomskem študiju Družboslovne informatike pridobi študent 7. stopnjo in naziv magister družboslovne informatike.

nivojiIzobrazbe

Kakšne kompetence pridobim in kakšen poklic lahko opravljam?

Zaradi izjemne raznovrstnosti kariernih možnosti, ki jih imajo diplomanti programov Družboslovne informatike, s katero se težko primerja katerikoli družboslovni program, so kompetence, poklici in kariere podrobno opisani in ilustrirani na osnovi intervjujev z diplomanti družboslovne informatike, ki so na voljo tukaj.

Kaj pomeni omejitev vpisa za prvo in drugo prijavo?

Kakšna je razlika, če je omejitev ali če je ni?

  • Če ni omejitve vpisa, se vzamejo oziroma vpišejo samo vse prve prijave. Samo če se vpisna mesta s prvimi prijavami ne zapolnijo, se potem vzame še druge in tretje prijave.

  • Če pa je omejitev vpisa, pa po drugi strani to pomeni, da bodo enakovredno upoštevale VSE želje oziroma izbire prva, druga in tretja). Skratka v tem primeru prva želja ni nobena prednost več.

Koristno je pogledati prejšnje vpise na družboslovno informatiko (UN in VSŠ) kjer je razvidno, kako je bilo na prvem, drugem in tretjem vpisnem roku, kot tudi kako je bilo na teh vpisnih rokih glede na prvo, drugo, tretjo željo.

Ali je lahko kandidat z drugo ali tretjo željo sprejet v študijski program, čeprav se vanj niso uspeli uvrstiti vsi kandidati, ki so isti študijski program navedli kot prvo željo?

Odgovor vpisne službe Univerze v Ljubljani »Da, vendar le, če je za ta študijski program sprejet sklep o omejitvi vpisa in ima ta kandidat večje število točk kot kandidati s prvo željo.«

Ali je potrebno/koristno minimalno znanje programiranja pred vpisom?

Znanje iz programiranja nikakor ni potrebno. Ob vpisu se predpostavlja, da ima študent srednješolsko izobrazbo in običajno informacijsko pismenost. Vsekakor pa predhodno znanje iz programiranja olajša opravljanje izpitov s področja informatike, vendar pa izpit lahko, brez težav, opravi tudi študent brez predhodnega znanja, ki redno obiskuje vaje ter ima voljo do dela.

Tovrstno znanje pa seveda pripomore k boljšemu razumevanju in povezovanju snovi, hkrati pa se bo tak študent verjetno pogosteje odločal za delavnice s tega področja.

Kakšna matura je potrebno za vpis na VSŠ in kakšna za na UNI program?

Za vpis na visokošolski program je dovolj poklicna matura, s splošno maturo pa se lahko vpiše tako na visokošolski, kot na univerzitetni program.

Ali se lahko po dokončanem študiju uveljavim kot oblikovalec spletnih strani?

Na programu Družboslovna informatika se študenti seveda primarno ne usposabljajo za oblikovalca spletni strani, temveč pridobivajo več statističnih in analitičnih znanj, ki se danes zelo pogosto uporabljajo pri upravljanju spletnih vsebin in spletnih socialnih omrežij. Študentje tekom študija sicer pridobijo osnovno znanje iz programiranja, internetnega in spletnega poslovanja, projektnega vodenja na področju informacijske družbe itd. Aktualne specifične vsebine (npr. CSS, PHP, API, FBML, ...) študenti lahko pridobijo na delavnicah, ki so organizirane vsako leto.

Poleg tega se lahko študent odloči, da predmete, ki jih ne more vpisati na Fakulteti za družbene vede (kot je na primer oblikovanje), opravlja na kateri drugi fakulteti Univerze v Ljubljani kot odprte izbirne predmete ali pa nadaljuje študij na podiplomskem študiju druge fakultete, kjer nudijo takšna znanja. Vsekakor velja, da lahko, če je oseba samoiniciativna in pripravljena samostojno delati, nadgradi znanje, ki ga med študijem ne pridobi, kar je pri poklicu, kot je oblikovalec spletnih strani, vsekakor potrebno.

Dober primer, kako je možno kombinirati znanje pridobljeno v času študija z oblikovalsko žilico, je diplomant Miha Maček, ki je svoj oblikovalski talent nadgradil tako, da izvaja celoten proces spletnega nastopa. Pri tem se je osredotočil na slovensko estrado. Ogledate si lahko njegovo diplomsko delo ter projekte njegovega podjetja.

Preberite si še predstavitev študija DRUŽBOSLOVNE INFORMATIKE

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 23. februar 2017 | v kategoriji: Obvestilo