Vabilo na predstavitev teme doktorske disertacije asist. mag. Emila Polajnarja


Vljudno vas vabimo, da se udeležite prve javne predstavitve, na kateri bo asist. mag. Emil Polajnar predstavil temo svoje doktorske disertacije z naslovom Regularizacija kanonične korelacijske analize z omejitvami.

Disertacija na področju statistike je bila pripravljena pod mentorstvom izr. prof. dr. Aleša Žiberne in somentorstvom izr. prof. dr. Mihaela Permana.

Predstavitev bo organizirana v četrtek, 27. 6. 2019, ob 15. uri v predavalnici 10 Fakultete za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 18. junij 2019 | v kategoriji: Obvestilo