Vabilo na gostujoče predavanje o infografiki doc. dr. Cláudie Vasconcelos Silvestre


Vabljeni na gostujoče predavanje o infografiki, ki ga bo izvedla doc. dr. Cláudie Vasconcelos Silvestre (School of Communication and Media Studies, Lisbon Polytecnic Institute). Predavanje bo potekalo v torek, 7. novembra 2017, od 10.15 do 12.00 v predavalnici 25.

Predavanje bo osredotočeno na to, kako učinkovito komunicirati s podatki in kako doseči, da podatki zaživijo. Govorila bo tudi o razliki med grafi in infografikami ter glavnimi koraki za izdelavo infografike: (1) organizirati podatke, (2) izbrati ustrezne informacije (3) ustvariti zgodbo in (4) izdelati infografsko vizualizacijo zgodbe.

Fakulteta za družbene vede bo doc. dr. Cláudio Vasconcelos Silvestre gostila med 6. in 10 novembrom, 2017. Dr. Silvestre je gostja naše fakultete v okviru programa Erasmus+ mobilnost učiteljev, in sicer v sodelovanju s Katedro za družboslovno informatiko in metodologijo, Centrom za družboslovno informatiko in Centrom za metodologijo in informatiko. Med obiskom bo izvedla tudi delavnici za študente, ki bodo delali na specifičnih nalogah.

Doc. dr. Cláudia Vasconcelos Silvestre je pridobila diplomo in magisterij s področja verjetnosti in statistike (Faculty of Sciences of the University of Lisbon), doktorat pa na področju kvantitativnih metod (Lisbon University Institute). Njeni raziskovalni interesi vključujejo statistično pismenost, tržno segmentacijo, združevanje v skupine in uporabo mešanih modelov.


Guest lecture: Infographics by dr. Cláudia Vasconcelos Silvestre

You are invited to attend the lecture on infographics by Assist. Prof. Cláudia Vasconcelos Silvestre, Ph. D. from the School of Communication and Media Studies, Lisbon Polytecnic Institute. The lecture will take place on Tuesday, November 7, 2017 at 10.15-12.00 in room 25 within the course New technologies in social science research.

The lecture will focus on how to make data come to life and how to communicate it effectively. She will also speak about the difference between graphs and infographics and the main steps to make an infographic: (1) organize data, (2) choose relevant information (3) create a story, and (4) make an infographic to visualize the story.

Faculty of Social Sciences will host Assist. Prof. Cláudia Vasconcelos Silvestre between November 6 and 10, 2017. Prof. Silvestre is visiting our faculty within the Erasmus+ Teaching Mobility programme, in cooperation with the Chair of Social Informatics and Methodology, Center for Social Informatics and Centre for Methodology and Informatics. During her stay she will also hold workshops with students, who will work on specific assignments.

Assist. Prof. Cláudia Vasconcelos Silvestre holds a degree and a master in Probabilities and Statistics at Faculty of Sciences of the University of Lisbon, and PHD in Quantitative Methods at Lisbon University Institute (ISCTE). Her research interests include statistical literacy, marketing segmentation, clustering, and mixture models.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 29. oktober 2017 | v kategoriji: Obvestilo