Uvodno srečanje partnerjev v projektu Excellence in ReSTI


Dne, 29. marca je na Dunaju potekal uvodni sestanek projekta Excellence in ReSTI, v katerega je vključena tudi Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede preko Centra za družboslovno informatiko (CDI). Cilj projekta je oblikovanje inovativnega učnega sistema za usposabljanje mladih projektnih vodij na področju družbenih in tehnoloških inovacij v podonavski regiji in je sofinanciran iz transnacionalnega programa Interreg Danube.

V projektni konzorcij, ki ga vodi Center za družbene inovacije iz Avstrije, je poleg Univerze v Ljubljani, Fakultete za družbene vede vključena še Univerza uporabnih znanosti iz Avstrije, Sklad za uporabne raziskave in komunikacije iz Bolgarije, Laboratorij za družbene inovacije iz Hrvaške, Agencija za intelektualno lastnino iz Madžarske, Karlova univerza iz Republike Češke, podjetje EuroVienna iz Avstrije, Univerza v Beogradu iz Srbije, Ministrstvo za gospodarstvo iz Črne gore, Univerza v Sarajevu iz Bosne in Hercegovine ter nevladna organizacija Svet in Podonavje iz Srbije.

Projekt v prvi vrsti nagovarja študente zaključnih letnikov dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov ter mlade diplomante in menedžerje na področju političnih ved, ekonomije ter družboslovnih znanosti, ki se spoznavajo s tehnikami projektnega vodenja. Projekt se ukvarja s problematiko pomanjkanja dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, ki bi mladim v podonavski regiji ponujali izobrazbo na področju prijave, upravljanja in izvajanja projektov. Zaradi pomanjkanja takšnih programov imajo mladi v tej regiji namreč manjše možnosti izbire zaposlite, manjša pa je tudi kakovost prijavljenih raziskovalnih družbeno-inovacijskih projektov.

Namen projekta je torej razviti upravljavska znanja mladih prijaviteljev družbeno-inovacijskih projektov s pomočjo inovativnih internetnih pristopov k učenju (e-Učenje). Mladi prijavitelji se bodo vključevali v interaktivne izobraževale module, s pomočjo katerih se bodo seznanili z raziskovalno-razvojnim področjem, načini upravljanja znanja in informacij, finančnimi viri za financiranje nacionalnih in evropskih raziskovalnih družbeno-inovacijskih projektov, osnovami prenosa znanja in tehnologij, pravicami do intelektualne lastnine, projektnim načrtovanjem in upravljanjem s projektnim konzorcijem.

Na uvodnem sestanku projekta so FDV zastopali vodja projekta na FDV prof. dr. Jaro Berce iz Katedre za družboslovno informatiko in metodologijo,  Aleš Šifrer s Centra za družboslovno informatiko in Vika Kuferšin Pušnik iz Službe za razvoj mednarodne in raziskovalne pedagoške dejavnosti. Namen uvodnega sestanka je bilo srečanje zaposlenih, ki bodo v posamezni organizaciji zadolženi za projekt, ter seznanitev z vsebinskim in časovnim potekom projektnih aktivnosti. V okviru projekta bo glavna naloga CDI identifikacija dobrih praks na področju vodenja projektov ter razvoj e-Učnega modula kot dela usposabljanja za projektno vodenje.

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 25. april 2017 | v kategoriji: Obvestilo