Skoči do osrednje vsebine

UP Fakulteta za vede o zdravju - Asistent VII/2 za področje »Računalništvo in informatika«


Opis del in nalog:

 1. sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela  ter opravljanje drugih nalog določenih  v aktih UP in članic,
 2. vodenje različnih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri predmetu po navodilih nosilca predmeta, sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 3. pripravljanje učnega gradiva, opreme in pripomočkov za izvedbo vaj,
 4. izvajanje konzultacij s študenti in mentoriranje in/ali somentoriranje študentom skladno z akti UP in članic,
 5. udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju, prenašanje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno–raziskovalno delo na področju stroke,
 6. opravljanje drugega strokovnega in razvojnega dela s katerim se uresničuje poslanstvo univerze in dviguje ugled univerze, njene članice, stroke,
 7. sodelovanje pri delu organov, delovnih teles in komisij članice oz. univerze, opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Zahtevana izobrazba oz. strokovna usposobljenost:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali
 • magistrska izobrazba (bolonjska 2. stopnja).

Posebni pogoji:

 • zaključen dodiplomski ali podiplomski študij s področja Računalništva in informatike oziroma sorodnih področij (npr. informacijsko komunikacijska tehnologija, družboslovna informatika,…),
 • pogoji za izvolitev v naziv Asistent – področje Zdravstvena informatika. Če izbrani kandidat nima veljavne izvolitve v naziv, se pogodba o zaposlitvi sklene po izvolitvi v naziv.

Zahtevana usposobljenost (dodatna funkcionalna znanja):

 • znanja za delo z računalnikom,
 • ravnanje z avdiovizualno opremo,
 • sposobnost timskega dela,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikativnost,
 • praktične spretnosti.

Rok za prijavo: 9. junij 2023.

Več informacij na povezavi >>
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 31. maj 2023 | v kategoriji: Obvestilo, Možnosti za delo in študij