Ubeseditev anketnih vprašanj lahko izboljšamo z jezikovnimi viri, kot so besedilni korpusi in leksikalne baze


V petek, 17. junija 2016, je Ana Slavec, diplomantka družboslovne informatike in članica KDIM, zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom Izboljševanje ubeseditve jezikovnih vprašanj z jezikovnimi viri.

Komisijo so sestavljali red. prof. dr. Valentina Hlebec (FDV), predsednica komisije, red. prof. dr. Vasja Vehovar (FDV), mentor, prof. dr. Jon Krosnick (Stanford University), somentor, in doc. dr. Darja Fišer (Filozofska fakulteta), članica komisije.

Povezava do slovenskega povzetka

2016-06-17 16.31.24


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 22. junij 2016 | v kategoriji: Obvestilo