Starejši in njihovi svojci bodo lahko eno leto brezplačno preizkušali pametne naprave v okviru mednarodnega raziskovalnega in razvojnega projekta i-evAAlution


Raziskovalni projekt i-evAAlutionSvetovna zdravstvena organizacija predvideva, da se bo delež svetovnega prebivalstva, starejšega od 60 let, do leta 2050 skoraj podvojil (z 12% na 22%). Že danes se v številnih evropskih državah soočamo s pomanjkanjem prostora v domovih za starejše in (pre)dragimi oskrbami starejših oseb na njihovih domovih. Po drugi strani so sodobni starejši posamezniki vse bolj aktivni, želijo se družiti in samostojno ter čim dlje živeti doma tudi v starosti. 

Kako jim lahko to omogočimo? In, ali so v primeru samostojnega življenja, varni in dobro oskrbovani tudi v nujnih primerih? Neodvisnost, udobje in varnost lahko v sodobnem okolju podpremo z uporabo pametne tehnologije, ki omogoča uporabnikom, da vzpostavijo in ohranijo občutek varnosti in samozavesti, izboljšajo raven socialne interakcije ter so sposobni dlje časa samostojno živeti.

Prav s tem se ukvarja mednarodni projekt i-evAAlution (financiran v okviru AAL programa, ki ga sofinancirata Ministrstvo za javno upravo RS in Evropska komisija) za testiranje pametnih rešitev, ki omogočajo daljše samostojno življenje starejših na domu, v katerega sta vključena Center za družboslovno informatiko (CDI), ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, in podjetje Eurotronik Kranj. Projekt, ki združuje deset partnerjev iz štirih držav (poleg Slovenije, še iz Avstrije, Italije in Nizozemske), želi zagotoviti paket pametnih rešitev, v katerega so vključene že obstoječe informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT). Te tehnologije morajo biti cenovno dostopne, uporabniku prijazne, varne in zanesljive, hkrati pa tudi enostavne za rokovanje, razširljive in uporabne v situacijah, ko skrb za starejšega človeka izvaja skupnost. Ker na trgu že obstajajo številne različne rešitve IKT, je paket povezal nekatere od teh rešitev, da bi dobili učinkovit nabor pametnih rešitev, ki bodo pokrile potrebe starejših oseb in jim pomagale v njihovem vsakodnevnem življenju.

Projekt raziskuje enovite rešitve za celostno oskrbo starejših oseb z namenom, da bi omogočili dostop do inovativnih rešitev podpore iz okolja pri samostojnem življenju. Cilja projekta sta med drugim: proučiti vpliv tovrstnih rešitev na kakovost življenja starejših oseb in pridobiti nova spoznanja o interaktivnem oblikovanju, sprejetosti s strani uporabnikov, socialno-ekonomski upravičenosti, cenovni ustreznosti in vrednotenju t.i. paketa pametnih rešitev.

Pilotni projekt prehaja v fazo implementacije oziroma v izvedbo pilotne raziskave. Randomizirana študija bo vključevala primarne končne uporabnike (ljudi stare 65 let in več, ki nimajo demence ali resnih kognitivnih motenj) ter sekundarne končne uporabnike (svojce / bližnje).  

Za sodelovanje v raziskovalnem projektu in testiranje pametnih rešitev, ki omogočajo daljše samostojno življenje v lastnem domu, podjetje Eurotronik Kranj, na območju osrednje Slovenije išče zainteresirane testne osebe, starejše od 65 let, ki bodo lahko leto dni brezplačno preizkušale paket pametnih rešitev, ki vključuje naslednje naprave:

  • varovalni telefon z zaslonom na dotik, ki starejši osebi na preprost in prijazen način omogoča komunikacijo z družino ter asistenco kontaktne osebe,
  • varnostno uro, ki omogoča, da starejša oseba stopi v stik za nujne primere (ob padcu se samodejno sproži alarm, prav tako pa je možen klic kontaktne osebe preko dotika ali prepoznave glasu) in
  • senzorje, ki poročajo o nepravilnostih v vsakodnevni rutini.

 

Vse naprave bodo uporabniki dobili v brezplačno uporabo za obdobje enega leta.

Informativne prijave ter vse informacije o testiranju brezplačnih pametnih rešitev:

spletna stran: http://bit.ly/2NgEnxb, telefonska številka: 040 370 265, e-pošta: info@eurotronik.si.

Posamezniki bodo s testiranji pričeli jeseni.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 24. julij 2019 | v kategoriji: Obvestilo