*** Sodelovanje pri projektu ŠIPK – Kreativni potencial mesta Kamnik (KREKAM)


V okviru projekta ŠIPK, ponujajo sodelovanje študentu visokošolskega programa. Projektno delo je možno uveljavljati kot praktično usposabljanje na programu DI.

Cilja projekta sta tako: (1) poglobljena analiza področij gastronomije ter ljudske umetnosti in obrtništva v Kamniku s pomočjo obstoječega priročnika UCCN ter (2) priprava osnutka prijave v mrežo UCCN za občino Kamnik z izbiro najbolj smiselnega kreativnega področja (mesto se lahko namreč vključi v zgolj eno kreativno področje mreže UCCN), ki bo potekalo v sodelovanju z osrednjimi akterji na lokalni ravni (Občino Kamnik, Zavodom za turizem, šport in kulturo).

Delo bi obsegalo: 

  • pomoč pri vsebinski zasnovi priročnika;
  • pomoč pri posvetovanju (intervjuji) z različnimi akterji oz. deležniki na lokalni ravni (mesto Kamnik);
  • diseminacija in predstavitev informacij s pomočjo IKT;
  • samoocena opravljenega dela.

Študenti bodo skozi projekt pridobili edinstvena in praktična znanja ter izkušnje s področja naslavljanja trajnostnega razvoja, pridobljene kompetence pa bodo lahko uporabili pri svoji nadaljnji karierni poti. Študenti bodo s pomočjo mentorjev nadgradili kompetence analize lokalnih izzivov z vključitvijo dela z ranljivimi skupinami ter v praksi spoznali akterje, s katerimi bodo lahko sodelovali tudi v prihodnosti.

Delo je plačano, poteka pa med bo med marcem 2020 in junijem 2020 v obsegu 160 ur (povprečno 40 ur na mesec).

Interes za navedeno praktično usposabljanje sporočite na praksa@fdvinfo.net.

<< Nazaj na stran Praksa


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 18. februar 2020 | v kategoriji: Prosta delovna mesta