Sodelovanje med raziskovalci


V reviji Scientometrics (založba Springer) je izšel članek Hajdeje Iglič, Patricka Doreiana, Luke Kroneggerja (profesorja na programih DI) in Anuške Ferligoj z naslovom  “With whom do researchers collaborate and why?”

Članek obravnava znanstveno sodelovanje v luči dolgotrajnih procesov, ki zaznamujejo sodobno znanstveno produkcijo: vse večja specializacija znanja; vse intenzivnejše tekmovanje med raziskovalci za vire in ugled; povečevanje medsebojne odvisnosti zaradi velikih in stroškovno zahtevnih projektov; porast interdisciplinarnega in uporabnega raziskovanja; standardizacija in zaostrovanje kriterijev za evalvacijo posameznikove in skupinske znanstvene uspešnosti. Našteti procesi spodbujajo sodelovanje z različnimi skupinami partnerjev (s sodelavci v raziskovalnem centru ali na fakuteti, v drugih organizacijah in s tujimi partnerji), kar se v agregatni obliki odrazi v splošnem trendu k vse večjemu znanstvenemu sodelovanju.

Za razliko od so-avtorskih omrežij, ki predstavljajo široko uveljavljen pristop k merjenju znanstvenega sodelovanja, v članku sodelovanje merimo s pomočjo  subjektivne ocene podane s strani raziskovalcev, ki delujejo na štirih znanstvenih področij: sociologija, biotehnologija, matematika in fizika. Model, s katerim pojasnjujemo individualne stopnje sodelovanja, združuje pristop znanstvenega in tehničnega človeškega kapitala s kognitivnimi in družbenimi značilnostmi različnih znanstvenih področij.

Povezava na članek: http://link.springer.com/article/10.1007/s11192-017-2386-yNazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 08. maj 2017 | v kategoriji: Obvestilo