Še ne veš kam na informativni dan? Pridi pogledat nov program študija Družboslovna informatika!


V študijskem letu 2018/2019 se bo začel izvajati nov triletni program Družboslovna informatika, ki ponuja zanimiv in prenovljen predmetnik v okviru dveh smeri: Digitalne tehnologije in družba ter Uporabna družboslovna informatika. 

Smer Digitalne tehnologije in družba je bolj usmerjena v veščine poznavanja družbenih procesov ter spletne analitike, rabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij, sociološkega razumevanja posledic družbenih medijev in uporabe ter uvajanja internetnih tehnologij. Medtem ko je smer Uporabna družboslovna informatika bolj usmerjena v razumevanje delovanja in načrtovanja internetnih sistemov ter komunikacij, sodelovanja v razvoju sodobnih tehnologij in implementacije digitalnih vsebin/storitev. 

Na obeh smereh je osem obveznih skupnih predmetov, sedem v 1. letniku in en v 3. letniku: Statistika, Uvod v družboslovno informatiko, Osnove informatike in interneta, Metode družboslovnega raziskovanja, Matematika, Praktikum akademskih veščin in komuniciranja, Statistika v podatkovni analitiki in Praksa.  

Poleg tega obe smeri vsebujeta šest obveznih smernih predmetov. Na smeri Digitalne tehnologije in družba so to: Družbeni mediji in digitalne tehnologije, Socialna omrežja, Spletna analitika, Raziskovanje interneta v družbi I, Raziskovanje interneta v družbi II ter Projektno raziskovalni praktikum. Na smeri Uporabna družboslovna informatika pa so ti predmeti: Uvod v programiranje, Družboslovno-informatični praktikum, Informacijski sistemi in komunikacije, Baze podatkov, Spletno programiranje in Osnove podatkovnega rudarjenja.  

Na vsaki smeri se letno razpiše trinajst strokovnih  izbirnih predmetov iz danega nabora. Študent izbere dva predmeta v 2. letniku in štiri v 3. letniku. 

Strokovne izbirne predmete poleg vseh obveznih predmetov na drugi smeri sestavljajo:  Kvalitativna metodologija, Analiza dinamičnih podatkov, Sodobni pristopi v anketnem raziskovanju, Multivariatna analiza, Digitalne kulture, Digitalne inovacije, storitve in organizacija ter Digitalno poslovanje in internet. Ob tem lahko študenti iz nabora več kot štiridesetih predmetov na drugih programih Fakultete za družbene vede izberejo tudi dva fakultetna in en odprti izbirni predmet ter si tako še bolje prilagodijo predmetnik svojim željam in interesom. 

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 20. januar 2018 | v kategoriji: Obvestilo