Revija Interest Groups & Advocacy objavila nov znanstveni članek, katerega soavtorji tudi dr. prof. Mitja Hafner-Fink


Revija Interest Groups & Advocacy je objavila članek The impact of the EU accession process and EU funding on the professionalization of national interest groups: the Slovenian case soavtorjev Williama Maloneya, Mitje Hafnerja-Finka in Danice Fink-Hafner. Članek je dostopen tukaj.

Avtorji v članku odgovarjajo na vprašanje, do kolikšne mere članstvo v evropski uniji in EU financiranje prispevata k profesionalizaciji interesnih skupin v Sloveniji. Ali sta pridruževanje EU in EU financiranje bolj vplivala na profesionalizacijo interesnih skupin kot prehod iz socializma v kapitalizem? Inovativni raziskovalni prispevek temelji na podatkih dveh raziskav med interesnimi skupinami v Sloveniji – prve iz leta 1996, osem let pred vstopom Slovenije v EU (leta 2004) in druge iz leta 2012, osem let po vstopu Slovenije v EU. Podatki so iz obeh časovnih točk so bili združeni tako, da je bila mogoča medčasovna primerjava na panelu 52 interesnih skupin, ki so sodelovale v obeh časovnih točkah. Raziskava je pokazala,  da pridruževanje EU in EU financiranje krepita profesionalizacijo interesnih skupin. Toda, ti procesi se prepletajo s partitokratsko vlogo nacionalnih strank; stranke namreč posredujejo pri oblikovanju in strukturiranju profesionalizacije interesnih skupin prek odločanja o dodeljevanju EU sredstev interesnim skupinam.

 

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 10. april 2018 | v kategoriji: Obvestilo