Prosto delovno mesto v ADP


V Arhivu družboslovnih podatkov (ADP) iščejo sodelavca ali sodelavko za delovno mesto digitalnega arhivista - samostojni strokovni delavec VII/2-III; J017104.

 
1. Pogoji za opravljanje dela: 

- aktivno znanje slovenskega jezika, 
- aktivno znanje angleškega jezika, 
- univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali druga stopnja bolonjskega študija, praviloma družboslovne smeri ali humanistike (knjižničarstvo, arhivistika) ali druge ustrezne smeri (informatika, računalništvo),
- informacijska pismenost,
- leto delovnih izkušenj. 

2. Prednost bodo imeli kandidati s: 
- poznavanjem metapodatkovnih standardov,
- poznavanjem modelov in postopkov digitalne hrambe (OAIS, DSA, ipd.),
- poznavanjem osnov informatike, spletnih tehnologij in standardov, programiranja ter osnov upravljanja operacijskih sistemov,
- poznavanjem predpisov s področja informacijske varnosti in varstva osebnih podatkov, 
- znanjem projektnega načrtovanja,
- referencami s področja vodenja projektov ter referencami na področju raziskovanja,
- znanjem načrtovanja in izvajanja komunikacijske strategije centra,
- veščinami pisanja poročil in organizacijskimi sposobnostmi,
- delovnimi izkušnjami na sorodnih področjih.

3. Kratek opis dela in nalog:   Splošni opis
- samostojno opravljanje del na svojem delovnem področju,
- izvajanje operativnih nalog delovnega področja,
- administrativno vodenje dela,
- spremljanje informacij in novosti na svojem delovnem področju in
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

4. Podrobni opis:
- organizacijska podpora nad poteki dela v arhivu,
- delo na mednarodnih projektih,
- aktivna udeležba na domačih in mednarodnih strokovnih dogodkih in spletnih sestankih po nalogu nadrejenega,
- izvajanje komunikacijskih aktivnosti, 
- spremljanje izpolnjevanja nalog na drugih projektih za zagotavljanje doseganja ciljev, 
- izdelava periodičnih poročil, sodelovanje pri načrtovanju optimizacije stroškov in zagotavljanju kakovosti storitev za uporabnike,
- obveščanje in usposabljanje uporabnikov domačih in mednarodnih mikropodatkov in spremljanje aktualnih publikacij, organiziranje in promocija različnih dogodkov doma in v tujini,
- vključenost v strokovna združenja na področju (kot so RDA, IASSIST itd.).

5. Rok za prijavo:   od 26. 4. 2019 do 8. 5. 2019
- kandidat posreduje prošnjo, CV in dokazilo o izobrazbi
- kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

6. Računalniški programi:  
- dobro poznavanje MS Office, 
- poznavanje družbenih omrežij (Twiter, Facebook) / 
prednost: poznavanje orodij za projektno vodenje in orodij za oblikovanje vsebin

7. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
komunikativnost, organizacijske in analitične sposobnosti, natančnost, profesionalnost, pripravljenost za timsko delo, smisel za samostojno organiziranje delovnih nalog.
   
8. Delovno razmerje: Za čas trajanja porodniške odsotnosti
Predviden datum sklenitve delovnega razmerja: konec maja
Polni delovni čas, 40 ur/teden

9. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Klemen Izda
Telefonska številka: 01/ 58 05 137
E-mail: klemen.izda@fdv.uni-lj.si

Javna objava prostega delovnega mesta je na voljo na povezavi: https://www.uni-lj.si/aktualno/prosta_delovna_mesta/2019042613164195/.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 07. maj 2019 | v kategoriji: Obvestilo