Pripravljalni tečaj na izpit IELTS Target Band 7-9 (20 ur)


Vabilo_IELTS

Na Fakulteti za družbene vede bo med 23. in 27. 9. 2019 potekal pripravljalni 20-urni tečaj na izpit IELTS Target Band 7-9.

Pripravljalni tečaj je namenjen pripravam na izpit iz angleškega jezika IELTS (pisni in ustni del) in je pogoj za migracijo v angleško govoreče države ter za študij na univerzah, ki izvajajo program v angleškem jeziku in, ki zahtevajo IELTS kot pogoj za vpis. Tečaj bo udeležence pripravil na obe nalogi iz pisnega dela in na govorni del. Udeleženci bodo usvojili znanje, potrebno za dosego ocene 7, 8 in 9. 

Pisni del poučuje učiteljica, z več kot 15 letnimi izkušnjami s pripravami na pisni del IELTS izpita, za ustni del izpita pa bodo udeleženci vadili z maternim govorcem, ki ima prav tako prek 15 let izkušenj s pripravami kandidatov na ustni del izpita.

Vsebina tečaja

Udeleženci bodo usvojili vse vrste nalog za Task 1 pisnega izpita (linearni graf, tabela, tortni prikaz, stolpični graf, zemljevid, diagram). Usvojili bodo relevantno besedišče in slovnične strukture za vsakega od teh grafov, ki jih morajo uporabljati za dosego ocene 7, 8 in 9. Analizirali bodo primere dobre prakse, ki so bile ocenjene z ocenami 7, 8 ali 9. Vadili bodo po avtentičnih izpitnih nalogah in dobili naloge, jih doma napisali, nato pa bodo na uri dobili individualno povratno informacijo glede ocene, ki jo potrebujejo. Usvojili bodo besedišče, slovnične strukture in ustroj za pisanje vseh vrst esejev (advantages & disadvantages, opinion, problem & solution). Udeleženci bodo usvojili jezik, potreben za dosego ocene 7, 8 in 9 za vsakega od ocenjevalnih kriterijev posebej (Task Achievement, Coherence & Cohesion, Vocabulary Range and Accuracy, Grammatical Range & Accuracy).  Task 2 eseje bodo vadili po avtentičnih primerih izpita in za domačo nalogo napisali esej ter dobili individualno povratno informacijo glede vseh kriterijev ocenjevanja.

Udeleženci bodo zmožni samostojno napisati vse vrste nalog za Task 1 in Task 2 pisnega dela IELTS izpita za oceno 7-9.  Zmožni bodo odgovarjati na vprašanja iz vseh treh delov ustnega dela izpita za oceno 7-9.

Izvajalca

Lekt. mag. Nina Bostič Bishop in Christopher Peter Bishop

Metode dela

predavanja in vaje:

  • analiza besedil
  • pisne in govorne vaje
  • diskusija (skupinska, delo v parih)
  • domača naloga

Cena

85 EUR študenti; 92 EUR alumni UL in študentke in študenti fakultet UL; 115 EUR zunanji udeleženci.

Čas izvajanja: 23.- 27. 9. 2019

Ob redni udeležbi bodo tečajniki po zaključku tečaja prejeli potrdilo.

TERMINSKI PLAN IELTS

Prijava na tečaj

Na tečaj se prijavite tako, da do 16. 9. 2019 izpolnite prijavnico, jo natisnite in podpišite ter pošljite po pošti na naslov Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, naslovljeno na Mojco Mole Vrečar oziroma skenirano na e-naslov: mojca.mole-vrecar@fdv.uni-lj.si. Prijavite se lahko tudi osebno v Službi za študentske zadeve, DS 36.

Študente, ki niso iz Fakultete za družbene vede, prosimo, da prijavnici priložijo kopijo potrdila o vpisu za študijsko leto 2019/2020.

Na podlagi izpolnjene prijavnice boste prejeli račun. Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo. K plačilu boste pozvani po elektronski pošti, ko bo dovolj prijavljenih za izvajanje tečaja.

Ko bo prijavljenih 25 udeležencev, bomo prijave zaprli, za ostale, ki bi se zanimali za udeležbo, pa si bomo prizadevali odpreti dodatno skupino.

Pridržujemo si tudi pravico, da v primeru premajhnega števila udeležencev tečaja ne izvedemo, o čemer boste prijavljeni pravočasno obveščeni.

Vljudno vabljeni!
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 11. september 2019 | v kategoriji: Obvestilo