Praktični primeri uporabe znanja iz družboslovne informatike in sinologije: študije primera Kitajski turisti in igralniški gosti


V sklopu sodelovanja v projektu PKP (»PO KREATIVNI POTI DO PRAKTIČNEGA ZNANJA« s podjetjem CEATM, d.o.o.) bo dne 23.5.2017 izvedeno predavanje z naslovom Praktični primeri uporabe znanja iz družboslovne informatike in sinologije: študije primera Kitajski turisti in igralniški gosti.

Trajenje 23.5.2017 med 9.00 in 11.00:

Lokacija: FDV učilnica 14

Vsebina:

Kitajski trg ponuja veliko priložnosti in izzivov za slovenska podjetja. Leta 2016 je 156 milijonov kitajskih turistov prečkalo meje svoje države. Te številke zajemajo tako poslovneže kot popotnike. Samo za turistična potovanja in nakupe so potrošili 261 MLD EUR. Za leto 2017 se napoveduje, da jih bo potovalo že več kot 180 milijonov, potrošnja pa bo presegla 300 MLD EUR. Tudi pri tujih neposrednih investicijah, tako že nekaj preteklih let, prednjačijo Kitajci. Investirali so neverjetnih 176 MLD EUR.

Zaradi svoje raznolikosti in kompleksnosti trga pa je uspeh odvisen od temeljite priprave, vztrajnosti in dolgoročnega načrtovanja. Na predavanju boste spoznali praktične primere iz sodobne poslovne prakse, kako poslovati s kitajskimi poslovneži in kako privabiti kitajskega turista. Predstavljeni bodo trije primeri iz prakse, kako je potekalo raziskovanje na terenu in kasnejša obdelava podatkov ter kako so bili ti podatki uporabljeni v poslovni praksi slovenskih podjetij.

 

Cilj in namen:

  • Pridobili boste konkretne informacije o nastopu in poslovnih priložnostih na kitajskem trgu.
  • Spoznali boste metodologijo dela s kitajskimi turisti.
  • Dobili informacijo, kje se lahko bodoči diplomanti sinologije in družboslovne informatike vključite v ta velik trg.
  • Povezava in izmenjava znanja in izkušenj med študenti in realnim gospodarstvom.

 

Pridobljeno znanje vam bo pomagalo pri razumevanju potreb in pričakovanj kitajskih poslovnih partnerjev ter posledično omogočilo lažji vstop na trg dela.

 

Predstavitev predavatelja:

ANDREJ RASPOR, DOKTOR DRUŽBENIH VED je po osnovni izobrazbi strojni tehnik. Po univerzitetnem študiju organizacije dela na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju v okviru Univerze v Mariboru je nadaljeval podiplomski študij na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in doktoriral leta 2010. Tema doktorske disertacije: Vpliv razdeljevanja napitnin na motivacijo zaposlenih: primerjava med gostinstvom in igralništvom. Pri svojem delu združuje poslovno in akademsko delo. Predava in svetuje s področja obvladovanja časa in stroškov, kakovosti storitev ter razvoja kadrov. Ima več kot 30 let delovnih izkušenj. Od tega več kot 15 let na različnih vodilnih mestih, od vodje splošnih poslov, direktorja razvoja kadrov, direktorja za strateške projekte in vodje komisije za nadzor stroškov. V okviru Hit d.d. je vodil Sektor za razvoj kadrov. Bil je direktor strateških projektov, kjer je vodil prenovo poslovnih procesov razvoja kadrov in trženja ter organiziral poslovanje za kitajske goste iz območja Italije. Je podjetnik, ustanovitelj več Start up-ov, poslovni svetovalec, saj je mnenja, da je potrebno akademsko delo stalno preizkušati na terenu. Ključna področja njegovega raziskovanja so delovna razmerja in procesi v storitveni dejavnosti, s poudarkom na optimizaciji delovnih procesov, tako z vidika stroškov, kot tudi organizacije delovnega časa.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 17. maj 2017 | v kategoriji: Obvestilo