Praksa v organizaciji


Na Fakulteti za družbene vede (UL) se zavedamo pomembnosti sodelovanja znanosti in izobraževanja z uporabniki, zato veliko pozornosti posvečamo tudi praktičnemu usposabljanju študentov v času študija.

Tako imajo študenti na smeri Družboslovna informatika v 3. letniku študija obvezni predmet PRAKSA, ki se osredotoča na uvajanje študentov v samostojno delo različnih zaposlitvenih profilov v konkretnem organizacijskem okolju.

Izkušnje iz preteklih let so zelo pozitivne. Praksa za podjetja predstavlja preprost način povezovanja z univerzitetno in raziskovalno sfero, hkrati pa uporabnost oziroma znanja študentov družboslovne informatike visoko presegajo stroške, ki jih ima organizacija s praktikantom. 

Zadovoljstvo je visoko tako na strani študentov in tudi na strani organizacij, ki so praktično usposabljanje omogočile (v obeh primerih nad 4.5 na skali 1-5).

PONUDBA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA:

V kolikor bi želeli študentom nuditi praktično usposabljanje, vas prosimo, da izpolnete spletni obrazec na: www.1ka.si/praksa.

Več informacij o samem predmetu, študijski smeri, obveznostih mentorjev in področju praktičnega usposabljanja, najdete v zloženki Praksa

Izkušnje praktičnega usposabljanja preteklih let so zelo pozitivne, zadovoljstvo je tako na strani študentov in tudi na strani organizacij.

Študentsko delo oz. delo praktikanta lahko formalno poteka prek:

 • študentske napotnice, s katero se uredi pravno razmerje in izplača morebitna nagrada,
 • lahko pa tudi prek tripartitne pogodbe, ki upošteva panožna določila.

Za primere dolgoročnega sodelovanja med fakulteto in organizacijo se podpiše Dogovor o sodelovanju pri praktičnem usposabljanju.

OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV

Študenti morajo v okviru predmeta opraviti: 

 • Univerzitetni program: 75—150 ur dela.
 • Visokošolski program: 300—450 ur dela.

Študenti lahko ure opravijo v več organizacijah. Pred pričetkom dela v izbrani organizaciji morajo študenti pridobiti odobritev s strani nosilca predmeta in urediti formalni status.

Poleg odobrene prakse in opravljenih ur v organizaciji so obveznosti študentov še:

 • po koncu prakse oddaja poročila o delu,
 • uspešno opravljena javna predstavitev pri predmetu.

OBVEZNOSTI MENTORJEV

Mentor v zavodu oz. gospodarski družbi (izvajalec praktičnega usposabljanja):

 • načrtuje in organizira potek praktičnega usposabljanja študenta;
 • pripravi vse potrebno za prihod študenta in zagotovi ustrezne pogoje za usposabljanje;
 • predstavi študentu delovno okolje, kjer bo opravljal prakso;
 • vodi, usmerja in svetuje študentu;
 • nadzira študenta;
 • oceni študentovo praktično usposabljanje;
 • študentu izda potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju.

Formalnosti in plačilo

Delo praktikanta lahko formalno poteka prek študentske napotnice, s katero se uredi pravno razmerje in izplača morebitna nagrada, lahko pa tudi prek tripartitne pogodbe, ki upošteva panožna določila o nagradah. Po tripartitni pogodbi študentu lahko pripada:

 1. morebitna nagrada,
 2. nadomestilo za prevoz in prehrano,
 3. zavarovanje.

Načeloma je mogoče sodelovanje tudi na osnovi popolnega prostovoljstva, seveda če študent na to pristane in je za to potreben zapis, ki ga podpišeta delodajalec in študent in se ga dostavi FDV. Praksa mora imeti namreč v vsakem primeru formalno pokritje.

<< Nazaj na stran Praksa
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 10. oktober 2017 | v kategoriji: Sodelovanje s podjetji