Alenka Planinc


planinc_alenka1. Lahko opišete vašo sedanjo zaposlitev in tipičen delovni dan.

Delam v podjetju Igea d.o.o., ki deluje na področju prostorske informatike. Kot vodja projektov vodim projekte in sodelujem pri razvoju novih področjih podjetja. Tipičen delovni dan pomeni koordinacijo tima na projektu (notranji, zunanji izvajalci in naročnik) in razvoj poslovnih modelov potencialnih področij delovanja podjetja. Pred tem sem delala tudi na medijskem področju, FMCG področju in področju poslovne informatike.

2. Kaj vas je spodbudilo k temu, da ste se vpisali na študij družboslovne informatike?

Navdušila me je predvsem raznolikost, razgibanost, interdisciplinarnost te smeri. Ker tudi ni bilo veliko prostih mest sem vedela, da bo to študij malih skupin, kar prinaša bistvene prednosti, kot je npr. bolj osebni odnos profesor – študent.

3. Kaj vidite kot primerjalno prednost tega študija?

Družboslovni informatik ima zelo širok spekter znanj in se zato lahko uveljavlja na različnih področjih: družboslovje, računalništvo, marketing, ekonomija in še več.

4. Kaj bi se dalo izboljšati, česa je premalo ali preveč?

Mogoče bi bilo dobro imeti več izbirnih predmetov, tako da bi študent lahko že v teku svojega študija našel 'svojo smer' in jo tudi razvijal bolj podrobno. Kot eden izmed predmetov pa bi bila lahko retorika oz. kako predstaviti ta širok spekter znanj.

5. Kaj svetovati maturantom, kdaj se odločiti za ta študij in kdaj ne?

Če te zanimajo različna področja in si se pripravljen ves čas izobraževati.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. januar 2016 | v kategoriji: Zaposlitev