Otvoritveni dogodek projekta Odklikni! Ustavi spletno nasilje nad ženskami in dekleti


Na UL, Fakulteti za družbene vede je v četrtek, 23. 11. 2017, potekal otvoritveni dogodek evropskega projekta Odklikni! Ustavi spletno nasilje nad ženskami in dekleti (angl. Click-off! Stop cyber violence against women and girls).

Projektki naslavlja temo spletnega nasilja in nadlegovanja nad ženskami in dekleti, sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo, izvaja pa ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju s UL FDV – Centrom za družboslovno informatiko, Ministrstvom za notranje zadeve – Policijo in Ministrstvom za pravosodje – Centrom za izobraževanje v pravosodju. Projekt se je začel izvajati 1. julija letos in se bo zaključil 31. decembra 2019.  

Namen otvoritvenega dogodka je bil predstaviti trenutno stanje, ki zadeva spletno nasilje in nadlegovanje zaradi spola, podati pregled obstoječih zakonskih rešitev, konkretnih praks ter mehanizmov za preprečevanje tovrstnega nasilja ter pomoč žrtvam in se vprašati, kaj lahko še storimo za večjo varnost na internetu vseh, še posebej žensk in deklet.

V uvodnem nagovoru je državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martina Vuk izpostavila: »Nasilje nad ženskami kot nasilje zaradi spola je strukturne narave in je povezano z neenakomerno porazdelitvijo moči med ženskami in moškimi v družbi, s seksizmom in spolnimi stereotipi. Raziskave so pokazale, da določene vloge in vzorci obnašanja žensk in moških prispevajo k temu, da postane nasilje nad ženskami sprejemljivo. Kako zakoreninjena je v nekem okolju lahko »kultura tolerance ter zanikanja«, dokazujejo tudi nedavni, sicer klasični primeri spolnega nadlegovanja in nasilja v Hollywoodu. Ti primeri lepo pokažejo, da je bil dolgoleten molk s strani žrtev posledica tega, da so žrtve vedele, da jim nihče ne bi stal ob strani, če bi se tedaj uprle pomembnim vplivnežem, ki so svojo moč in vpliv izkoriščali za spolno nadlegovanje in nasilje. Mnogi drugi, ki so imeli vpliv in moč kaj spremeniti, so vedeli, a so molčali. Toda kot je pokazala kampanja na družbenih omrežjih #metoo, ki je sprožila plaz obtožb in posledično javno obsodbo tovrstnih dejanj, obstaja obenem tudi upanje, če se žrtve povežejo in skupaj javno nastopijo proti tovrstnemu početju ter s tem spreminjajo tudi percepcijo in odnos družbe«.

Dr. Barbara Brečko s Centra za družboslovno informatiko pa je predstavila najnovejše izsledke raziskave Amnesty International o spletnem nasilju nad ženskami

Več informacij o projektu in dogodku je dostopnih na naslednji povezavi je spletni strani MDDZS.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 01. december 2017 | v kategoriji: Obvestilo