Obisk izr. prof. dr. Marie Prosperine Vitale


Katedra za družboslovno informatiko in metodologijo je med 6. in 9. majem gostila izr. prof. dr. Mario Prosperino Vitale, Univerza v Salernu, ki je v okviru Erasmus izmenjave predavala študentom na dodiplomskem programu Družboslovna informatika in doktorskemu študiju Statistike.

Dr. Vitale je izredna profesorica družboslovne statistike na Univerzi v Salernu (Italija), kjer predava predmete s področja statistike, vzorčenja, analize nominalnih podatkov in analize socialnih omrežij. Njena glavna raziskovalna področja vključujejo analizo anketnih podatkov, analizo socialnih omrežij in modele (linearnih) strukturnih enačb. Njen glavni metodološki prispevek je na področju analize socialnih omrežij, kjer se je osredotočila na večdimenzionalno analizo omrežnih struktur za namene raziskovanja sodelovanja, komunikacijskih tokov v učečih se skupnostih in vzorcev sodelovanja v omrežjih inovacij. Sodelovala je v večih nacionalnih raziskovalnih projektih in je v soavtorstvu objavila več poglavij in člankov v domačih in tujih znanstvenih publikacijah. Izr. prof. dr. Vitale je tudi skrbnica pogodbe na Univerzi v Salernu, ki omogoča magistrskim študentom družboslovne informatike, da na Univerzi v Salernu pridobijo dvojno diplomo.

Izvleček (v angl. jeziku) njenega gostujočega predavanja z naslovom »Applying network analysis on social media: Basic concepts and network measures« je objavljen v nadaljevanju:

The lecture will introduce to the basic notions and the main network measures of social network analysis with an understanding of what network analysis is and why the social phenomena  can be analyzed as networks. The lecture will be devoted to the introduction to networks including the basic concepts of vertices, edges, adjacency and affiliation matrix, one and two-mode networks, node degree, network centrality measures, and cohesive groups. The focus will be on how to apply these concepts at the network level and at the vertex level by visualizing and analyzing network data in different fields. A brief overview of social media applications considering digitally collected Twitter data with the interpretation of basic network measures in this setting will be presented.

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 09. maj 2019 | v kategoriji: Obvestilo