Nov znanstveni članek “Meta-Analyses in Survey Methodology: A Systematic Review”


Gregor Čehovin, prof. Katja Lozar Manfreda (Center za družboslovno informatiko) in prof. Michael Bosnjak (ZPID - Leibniz Institute for Psychology Information, University of Trier) so sodelovali pri pripravi znanstvenega članka z naslovom “Meta-Analyses in Survey Methodology: A Systematic Review”, ki je trenutno v tisku v reviji Public Opinion Quarterly in na voljo v obliki dostopa »advance access«.

Glavni cilj sistematičnega pregleda je bil poiskati pretekle meta-analize na področju anketne metodologije in jih klasificirati glede na tematska področja, ki jih meta-analize pokrivajo. Tematska področja so v članku strukturirana glede na sedem dimenzij celotne anketne napake (angl. total survey error). Rezultati so pokazali, da pretekle meta-analize delno pokrivajo dve izmed sedmih dimenzij celotne anketne napake, natančneje napako merjenja (angl. measurement error) in napako neodgovorov (angl. nonresponse error), medtem ko pretekle meta-analize še niso raziskale vprašanj s področja anketne metodologije, ki se nanašajo na ostale dimenzije celotne anketne napake. V tem kontekstu članek nudi diskusijo o vrzelih v trenutnih raziskavah ter priložnostih za nove meta-analize na področju anketne metodologije.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 24. januar 2019 | v kategoriji: Obvestilo