Navodila pri predmetu Praksa


PRED PRIČETKOM PRAKSE

1. Študent se za praktično usposabljanje najprej dogovori z izbrano organizacijo.

2. Ko se dogovori z organizacijo, študent natančno izpolni najavo podjetja.

3. Študent prejme potrditveni email o uspešno najavljeni praksi in se oglasi na govorilnih urah (ponedeljek, 12.00-13:00, A111).

4. Na govorilnih urah se praksa v izbrani organizaciji študentu odobri (v redkih primerih zavrne zaradi neprimernosti ali dopolni s projektno-raziskovalno nalogo), študent prejme ustrezno gradivo: navodila, dopis in zloženko za mentorja.

5. Ko je praksa odobrena s strani nosilca, študent v spletnem referatu izpolni obrazec Potrdilo o sprejemu na obvezno študijsko prakso
(Prijava v Moj FDV→Spletni referat→Ostalo→Obrazci→Obvezne prakse→Nova obvezna praksa).
Ko bo praksa formalno potrjena s strani koordinatorja praktičnega usposabljanja in strokovnega delavca, bo študent obveščen preko spletnega referata in elektronske pošte, prejel pa bo tudi uradno Potrdilo o sprejemu na obvezno študijsko prakso.

6. Študent potrdilo natisne in podpisano s strani organizacije naloži v spletni referat
(Prijava v Moj FDV→Spletni referat→Predmeti→Praksa→Poročila→Novo poročilo).

7. Če bo študent v obrazcu označil, da bo prakso opravljal preko tripartitne pogodbe, bo s strani sodelavke iz Službe za pedagoško dejavnost in kakovost obveščen o prevzemu tripartitne pogodbe, katero podpiše in odnese v podpis organizaciji. Študent mora en podpisan izvod pogodbe vrniti Službi za pedagoško dejavnost in kakovost.

8. Ko je morebitna tripartitna pogodba podpisana z vseh strani in dostavljena fakulteti, Potrdilo o sprejemu na obvezno študijsko prakso pa podpisano in naloženo v spletni referat, lahko študent prične z delom v podjetju/organizaciji.

V ČASU PRAKSE

9. Praktično usposabljanje v organizaciji.

  • Uredi se formalno pokritje: praksa poteka prek študentske napotnice ali prek tripartitne pogodbe, ki jo pripravi in najprej podpiše FDV. Za plačilo se študent dogovori neposredno s podjetjem.
  • Študent se udeležuje praktičnih delavnic, ki se bodo izvajale tekom semestra. Udeležba je obvezna na 3 od 4 delavnicah, v kolikor študent ne zbere dovolj prisotnosti, se njegova končna ocena zniža za eno oceno.
  • Kakršnekoli spremembe pri praksi je študent dolžan sporočiti v roku tedna dni (npr. prekinitev ali menjava mentorja).

10. Praksa je zaključena, ko študent doseže predpisano število ur (UNI 150, VIS 450)

PO ZAKLJUČKU PRAKSE

11. V organizaciji, kjer je študent zaključil prakso, izpolnijo in podpišejo uradno FDV Potrdilo o opravljanju prakse na študijskem programu.

12. Študent napiše poročilo o opravljeni praksipredloga poročila. Študent mora strogo upoštevati navodila in paziti na kvaliteto jezika.

13. Študent pripravi ppt predstavitev o opravljeni praksi, vključi tudi fotografije svojega delovnega mesta.

14. Najkasneje dva tedna pred želenim terminom za zagovor oziroma v roku dveh tednov po opravljeni praksi (datumi zagovorov so objavljeni na spletni strani) mora študent (1) poročilo o opravljeni praksi, (2) potrdilo o opravljanju prakse na študijskem programu (sken) in (3) ppt predstavitev naložiti v spletni referat predmeta Praksa
(Prijava v Moj FDV→Spletni referat→Predmeti→Praksa→Poročila→Novo poročilo).

15Sledi pregled celotne dokumentacije. V kolikor je študent oddal nepopolno dokumentacijo ali v primeru da poročilo potrebuje popravo, bo k popravkom pozvan preko elektronske pošte.

16. Vsaj teden dni pred zagovorom mora imeti študent v spletnem referatu predmeta Praksa naložene vse potrebne dokumente – z že vključenimi morebitnimi popravki. V primeru ustrezne dokumentacije in poročila, bo študent avtomatsko uvrščen na seznam za prvi naslednji razpisan zagovor.

17. V primeru, da je teden dni pred zagovorom vaša dokumentacija še vedno neustrezna (pomanjkljiva, vsebinsko in slovnično neustrezno poročilo itd.), vas bomo uvrstili na seznam za naslednji zagovor (seveda v primeru pravočasne poprave).

18. Študent na izbranem terminu javno predstavlja svoje praktično usposabljanje in izpolni evalvacijsko anketo.

 

<< Nazaj na stran praksa


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 28. november 2018 | v kategoriji: Pogosta vprašanja