Skoči do osrednje vsebine

Na kakšen način lahko prakso dokončajo študenti brez statusa?


V primeru, da študent nima statusa in je od zadnjega vpisa preteklo več kot dve študijski leti, mora oddati prošnjo za nadaljevanje študija, sicer obveznosti ne more opravljati. Po odobritvi prošnje, se lahko sklene tripartitna pogodba in prične s praktičnim usposabljanjem. Sklenitev tripartitne pogodbe ni obvezna, če mentor presodi, da je delo (preko pogodbe o zaposlitvi), ki ga študent opravlja ustrezno za priznanje prakse, v tem primeru ima študent s pogodbo o zaposlitvi urejeno tudi zdravstveno zavarovanje.

Primer 1
2014/15: vpiše 3. letnik in predmet Praksa
2015/16: vpiše 4. letnik in ima status
2016/17: vpiše dodatno leto ali ima podaljšan status iz upravičenih razlogov (spet ima status)

Ta študent je izkoristil možnosti opravljanja Prakse (ali kakšnega drugega predmeta, ki nima izpita), ker štejejo vsa tri leta, ko je imel status. Predmet lahko opravi le, če odda prošnjo za četrto opravljanje predmeta in je prošnja odobrena.

V primeru, da študent nima statusa, ima pa še vedno pravico opravljati študijske obveznosti, ker ne pavzira več kot dve študijski leti zaporedoma se lahko pojavijo težave. Študent lahko namreč predmete, ki nimajo izpitnega roka, opravlja trikrat z vpisom predmeta, pri čemer kot vpis šteje status študenta.

Primer 2
2014/15: vpiše 3. letnik in predmet Praksa
2015/16: vpiše 4. letnik in ima status
2016/17: pavzira, ni vpisal dodatnega leta in nima statusa

Ta študent lahko opravlja prakso, ker za vpis predmeta štejeta samo dve leti, ko je imel status. Lahko jo opravlja še v 2017/18, v 18/19 pa ne več, ker bi v tem primeru pavziranje trajalo več kot dve leti zaporedoma.

V vsakem primeru pa mora študent brez statusa priložiti potrdilo ali izjavo, da ima urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje.

<< Nazaj na stran Praksa

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 26. oktober 2019 | v kategoriji: Pogosta vprašanja