Na CDI iščejo sodelavca/sodelavko


Na Centru za družboslovno informatiko, FDV, UL iščemo sodelavca/sodelavko.

 1. Pogoji za opravljanje dela:
  • univerzitetna izobrazba, bolonjski ali znanstveni magisterij; doktorat znanosti ni pogoj za opravljanje dela, je pa zaželen,
  • aktivno znanje slovenskega jezika (pisno in ustno),
  • aktivno znanje angleškega jezika (pisno in ustno),
  • vsaj 3 leta delovnih izkušenj z raziskovalnim delom in/ali vodenjem projektov,
  • dobro poznavanje MS Office, zaželeno vsaj osnovno znanje programov SPSS, ATLAS ali NVivo,
  • zaželeno poznavanje kvalitativnih metod raziskovanja in izkušnje s kvalitativnim raziskovanjem,
  • zaželene izkušnje v raziskovalnem delu iz področja družboslovne informatike,
  • zaželeno (so)avtorstvo v znanstvenih publikacijah (vsaj deloma) iz področja družboslovne informatike

  Ostali pogoji: inovativnost, smisel za organizacijo dela, spretnost v ustni in pisni komunikaciji, sposobnost samostojnega javnega nastopanja in predstavljanja raziskovanih dosežkov, odgovornost pri izvedbi, samoiniciativnost in proaktivnost, samostojnost, zanesljivost, predanost timskemu delu, sposobnost opravljanja več del hkrati, izkušnje s projektnim delom in/ali vodenjem, smisel za vizualno predstavitev rezultatov.

 2. Kratek opis dela in nalog:
  • sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi kvalitativnih in kvantitativnih raziskav s področja eOskrbe in eZdravja (testiranje e-storitev v domačem okolju, pripravljenost za sprejemanje e-storitev),
  • analiza anketnih in kvalitativnih podatkov, priprava raziskovalnih poročil,
  • snovanje in pisanje znanstvenih besedil iz področja eOskrbe in eZdravja,
  • pisanje predlogov projektov na nacionalnih in mednarodnih razpisih s področja eOskrbe in eZdravja,
  • administrativno vodenje in izvedba vsebinskih projektnih aktivnosti nacionalnih in mednarodnih projektov s področja eOskrbe in eZdravja,
  • -organizacija nacionalnih in mednarodnih dogodkov in srečanj pri projektih,
  • udeležba na sestankih in dogodkih projektnih partnerjev in drugih deležnikov, ki delujejo na področju eOskrbe in eZdravja ter povezovanje z nacionalnimi deležniki na tem področju.
 3. Rok za prijavo:
  • čim prej, najkasneje do konca meseca marca 2019
  • posredujte prošnjo v elektronski obliki, motivacijsko pismo, CV, dokazila o izobrazbi in morebitni izvolitvi v naziv, morebitno bibliografijo
  • prošnjo (in morebitna vprašanja) pošljite na elektronski naslov: vesna.dolnicar@fdv.uni-lj.si.          
 4. Delovno razmerje:
 • določen čas, do 1. 5. 2020 (projektno delo), z možnostjo podaljšanja zaposlitve za nedoločen čas                                    
 • polni delovni čas, 100% oz. 40 ur/teden
 • poskusno delo: 3 meseci
 • predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu maju 2019

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 18. marec 2019 | v kategoriji: Obvestilo