Mateja Mlinar


1. Prosimo vas, da na kratko opišete svoje dosedanje zaposlitve in s čim se ukvarjate sedaj.

Pripravništvo sem opravljala na Ministrstvu za šolstvo, na Uradu za šolstvo, kjer sem sodelovala pri pripravah in analizah vprašalnikov za učitelje glede obstoječih učnih načrtov, in vprašalnikov za komisije, ki so oblikovale nove učne načrte za novo devetletno OŠ.

Zdaj sem zaposlena na Kanalu A, v oddelku za Raziskave, kjer manipuliram z vsakodnevnimi podatki o gledanosti televizij (kvantitativne analize), spremljam gledanost vseh glavnih TV postaj v Sloveniji; analiziram podatke po posameznih t.i. ciljnih skupinah oz. starostnih skupinah. Iz rezultatov oblikujem grafe in poročila, ki so pomembna za spremljanje in oblikovanje programa, za prodajo oglasnega prostora in spremljanje trendov gledanosti TV postaj.

2. V čem vam je študij družboslovne informatike koristil?

Dobila sem vpogled v področje družboslovnega raziskovanja, znanje na področju sociologije kot take; predvsem mi koristi pridobljeno znanje na področju raziskovanja in analiz podatkov, tu prevsem mislim na programski paket SPSS.

3. Komu ta študij priporočate?

Priporočam ga študentu, ki je družboslovno usmerjen in se želi ukvarjati s konkretnimi podatki o družbenih dogajanjih, kar pa ne gre brez številk, brez statistike. Torej družboslovno usmerjen, pa s smislom za številke, za računalniško obdelavo podatkov. Če nima smisla za številke, se bo hitro preusmeril na analitično ali kakšno drugo smer.

4. Kaj vam je bilo pri študiju najbolj všeč, kaj je njegova primerjalna prednost?

Ravno to, kar sem napisala že prej. Sociologija kot taka je zame privlačna skozi številke. Celoten pomen raziskovanja od ideje, preko posameznih korakov do obdelave dobljenih podatkov. Nov študijski program se mi zdi veliko boljši, ker je na račun nekaterih predmetov pridobil mnoga druga področja pomembnejša za področje družboslovnega raziskovanja.

5. Kateri predmet se vam je zdel najbolj koristen in zakaj?

Ravno predmeti na področju družboslovnega raziskovanja, zlasti pa statistika in uporaba statističnega programskega paketa SPSS, in upam, da so ti predmeti zdaj še toliko bolj razširjeni in poglobljeni.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 12. februar 2015 | v kategoriji: Zaposlitev