Marjan Manoilov


Manoilov_marijan

1. Lahko opišete vašo sedanjo zaposlitev (morda na kratko tudi pretekle) in tipičen delovni dan.

Takoj po študiju smo s sošolci dobivali ponudbe o zaposlitvi s strani raznih tržno-raziskovalnih agencij, vendar smo se odločili za »samostojno pot«. Z manjšo skupino sošolcev smo združili svoje moči v podjetju CATI d.o.o., kjer sem bil prvi dve leti delovanja tega podjetja vodja projektov, po formalni plati tudi direktor.

Trenutno sem še vedno na »samostojni poti«, le da imam sedaj status zasebnega raziskovalca in delam za različna podjetja, ki so si med seboj konkurenčna. Moj trenutni največji naročnik na področju tržnih raziskav je Gfk Gral-Iteo d.o.o.. Delujem tudi na področjih, ki niso povezana s tržnimi raziskavami, kjer so moji največji naročniki: Andragoški center Slovenije, Pedagoška fakulteta in drugi. 

Ukvarjam se z razvojem in raziskavami na področju tržnih in družboslovnih raziskav, pri čemer imam v mislih faze dela, ko so anketni podatki že zbrani in vnešeni.

Moj tipičen delovni dan zgleda tako, da se del dneva ukvarjam s koordiniranjem skupine sodelavcev, s katerimi skupaj delamo na projektih, drugi del dneva pa se ukvarjam z analizami. Sem velik zagovornik dislociranega dela in telekonferenc, tako da se trudim, da bi čim manj časa preživel na poti. Glede na to, da mi še ni uspelo vseh naročnikov prepričati o prednostih dislociranega dela, imam pisarno tako v Domžalah kot v Novi Gorici, s čimer se ves čas prilagajam potrebam naročnikov in sem posledično razpet med obema lokacijama. Moj delovni teden je zelo fleksibilen, saj moram velikokrat delati tudi med prazniki in čez vikend, si pa zato - kot protiutež - privoščim proste dneve sredi tedna. Delo ima tudi sezonska nihanja, saj je največja »gneča« pred poletnimi počitnicami in pred novoletnimi prazniki, tako da je tipičen dan v omenjeni gneči popolnoma nekaj drugega kot tipičen delovni dan ostale mesece.

2. Kaj vas je spodbudilo k temu, da ste se vpisali na študij družboslovne informatike?

Informatika oziroma računalniki so me zanimali že od majhnih nog. Ključen je bil trenutek, ko so mi podarili knjigo »Mirko tipka na radirko«, iz katere sem po cele dneve prepisoval računalniške igre. Informatika in računalniki so me spremljali tudi celo srednjo šolo, saj sem obiskoval smer računalništvo na TŠC Nova Gorica, kjer sem večino svojih prostih trenutkov preživel v kabinetu profesorja računalništva, pri čemer mi je družbo delalo nekaj samoiniciativnih sošolcev. 

Študij informatike je bilo logično nadaljevanje mojega navdušenja nad računalniki, vendar sem si hotel izbrati tak študij informatike, ki bi bil čim bolj uporaben, po možnosti s čim manj »abstraktne« matematike. Mislim, da je bila družboslovna informatika na FDV-ju prava izbira in če bi se danes še enkrat odločal, bi se enako odločil.  

3. Kaj vidite kot primerjalno prednost tega študija?

Kot sem že omenil, se mi zdi zelo uporaben oziroma aplikativen. Dobil sem veliko praktičnega znanja, še posebno pri predmetih vezanih na informatiko in statistiko. Res je, da sem imel prvi dve leti veliko družboslovnih predmetov, ki niso imeli veliko skupnega z informatiko, vendar sem se na ta način naučil »govoriti« tako jezik družboslovcev (sociologov, ekonomistov itd.) kot jezik informatikov (»računalničarjev«, programerjev, metodologov, statistikov). Moja glavna konkurenčna prednost je sedaj ravno v tem, da sem neke vrste »vezni« člen med ravnokar opisanimi profili »družboslovcev« in »naravoslovcev«.  

4. Kaj bi se dalo izboljšati, česa je premalo ali preveč?

Vedno se da kaj izboljšati, vendar so mi po skoraj desetih letih, odkar sem zaključil študij, ostali samo lepi spomini. Če bi me to vprašanje takrat vprašali, bi mogoče rekel, da je preveč družboslovnih predmetov in premalo informatike, vendar kot sem že omenil, sedaj vidim, da so mi tudi izključno družboslovni predmeti zelo koristili.

5. Kaj svetovati maturantom, kdaj se odločiti za ta študij in kdaj ne?

Težko jim karkoli svetujem, saj se mi zdi, da je pri izbiri študija enostavno treba imeti srečo. Najbolje, da sledijo svojim občutkom in temu, kar jih veseli. Mene osebno je veselila informatika z ne preveč »abstraktno« matematiko, tako da sem v tem študiju našel, kar sem iskal, predvsem pa sem našel sebe.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. januar 2016 | v kategoriji: Zaposlitev