Maja Zupančič


1. Prosimo vas, da na kratko opišete svoje dosedanje zaposlitve in s čim se ukvarjate sedaj.

Prva in še sedanja zaposlitev: MNZ RS, Služba za analitiko; delovno mesto: svetovalka.

Ukvarjam se s pisanjem letnih delovnih poročil, pisanjem strokovnih analiz (predvsem na temo računalniška kriminaliteta) in po potrebi z drugimi strokovnimi mnenji (o statističnih podatkih, o izvedenih anketah, o izvajanju nalog itd).

2. V čem vam je študij družboslovne informatike koristil?

Interdisciplinarna možnost razmišljanja. Lahko sprejemam naloge kot informatičarka in/ali kot družboslovka. Kot družboslovno informatičarko me velikokrat prosijo za moje mnenje s področja informatike, statistike, računalništva itd., hkrati pa sprejemam naloge, ki so zelo družboslovne (sociološke, povezane s pravom in drugimi družbenimi vedami).

3. Komu ta študij priporočate?

Vsem, ki bi radi zelo širok razpon znanja in ki jih ne zanima samo eno področje, ampak so pripravljeni združiti vsa svoja znanja.

4. Kaj vam je bilo pri študiju najbolj všeč, kaj je njegova primerjalna prednost?

Najbolj všeč mi je bila raznolikost predmetov (predvsem kombinacija: informatika z družbenimi znanostmi). S to izobrazbo se hitro prilagodiš v različna področja dela in se potem glede na okoliščine specializiraš (študij ti da zelo dobro podlago za družboslovno ali z informatiko povezano delo).

5. Kateri predmet se vam je zdel najbolj koristen in zakaj?

Vsekakor vaje in naloge s področja multivariatnih analiz (ga. Ferligoj), ker smo reševali konkretne primere.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 12. februar 2015 | v kategoriji: Zaposlitev