Mirna Macur


mirna_macur1. Lahko opišete vašo sedanjo zaposlitev in tipičen delovni dan.

Moj delavnik opredeljuje pravilnik o delavnem času, ki velja v javni upravi. V službo se (iz Kamnika) pripeljem do 8. ure zjutraj, sicer ne dobim parkirišča. Med 8. in 8.30 imamo jutranji razgovor ob kavi, kjer si izmenjamo informacije o našem delu, si povemo, kaj bo kdo tisti dan delal in pričnemo z delom. Moje delo vključuje veliko stikov z ljudmi, koordinacijo dela relevantnih teles in oseb, odgovornih za nadzor poteka projektov. Osebe s katerimi kontaktiram, včasih niti ne poznam osebno.

Ker je področje mojega dela manj utečeno v ministrstvu, sem v zadnjem letu pogosto sodelavcem pojasnjevala zahteve dela, pogodbene obveznosti, način dela s strankami. Moje delo zahteva veliko kontaktov s strankami in zajema tako strateške načrte in poročila o delu, vse do administrativnega dela in pisanja zapisnikov.

Med 12. in 13. uro sem na malici - ta ritual praviloma ne spuščam - poleg kakovostnih malic je to pogosto čas, ko se neformalno srečam s kolegicami in kolegi - tudi tam se pogosto pogovarjamo službene reči.

Odidem med 15.30 in 16.30. Izjemoma ostajam dlje, ko to narekujejo zahteve dela. To se je v letu 2004 dogajalo pogosto zaradi vzpostavitve novega področja dela, ki kadrovsko še ni bil podprt.

2. Kaj vas je spodbudilo k temu, da ste se vpisali na družboslovno informatiko?

Program študija: končala sem srednjo naravoslovno matematično šolo (in sem imela ustrezno predznanje matematike in računalništva), medtem ko me družboslovje bolj zanima od naravoslovja. Kombinacija družboslovja in metodoloških znanj je obetala večje možnosti zaposlitve v primerjavi z nekaterimi drugimi družboslovnimi smermi.

3. Kaj vidite kot primerjalno prednost tega študija?

Metodološko znanje, ki poveča možnosti zaposlitve, prav tako koristi v vsakodnevnem delu. V času, ko sem končala študij, je bilo možnost dobiti zaposlitev v različnih agencijah za raziskavo trga.

4. Kaj bi se dalo izboljšati, česa je premalo ali preveč?

- Dalo bi se povečati povezanost družboslovnega in naravoslovnega dela programa.

- Primanjkuje kvalitativnih metod družboslovnega proučevanja. Če ostane poudarek študija izključno na kvantitativnih metodah, je potrebno jasneje predstaviti njihove omejitve, kot tudi omejitve vprašalnika kot metode družboslovnega raziskovanja (to bi omenila kot splošno slabost FDV programov)

5. Kaj svetovati maturantom, kdaj se odločiti za ta študij in kdaj ne?

Menim, da študij metodologije koristi vsakemu družboslovcu, saj daje prepotrebno sistematičnost študentu, ki jo bo potreboval tako pri študiju kot pri vsakdanjemu delu.

Maturanti, ki jih veselijo naravoslovne znanosti, se za takšen študij gotovo ne bodo odločili. Zelo dobro je, da študent družboslovne informatike ve, na katerem področju si želi delati, ker to olajšuje iskanje zaposlitve (smeri družboslovna informatika razpisi ne razpisujejo).


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. januar 2016 | v kategoriji: Zaposlitev