Člani Katedre za družboslovno informatiko in metodologijo sodelovali na GETM3 Slovenia Sandpit 3


Prof. dr. Anuška Ferligoj, izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda in prof. dr. Tina Kogovšek s Katedre za družboslovno informatiko in metodologijo so sodelovale na GETM3 Slovenia Sandpit 3. GETM3 je mednarodni, interdisciplinarni in inovacijski projekt, ki ga financira EU Horizon 2020. Njegov cilj je izboljšati zaposljivost globalnih veščin in praks njihovega upravljanja. Univerza v Ljubljani, eden od projektnih partnerjev, je med 19. in 22. septembrom 2017 organizirala tretje srečanje raziskovalcev, imenovano Sandpit.

Na začetku dogodka je prof. dr. Anuška Ferligoj podala uvodni nagovor »What contributes to successful collaborative research« in predstavila ključne izzive in priložnosti na področju sodelovanja v raziskovanju. Izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda je skupaj z asist. Gregorjem Čehovinom organizirala delavnico “Data Collection Methods”, ki se je osredotočala na izdelavo spletnih vprašalnikov z uporabo orodja 1ka. Delavnica je podala kratek konceptualni okvir na področju zbiranja podatkov, nato pa usmerjala udeležence pri oblikovanju lastnega spletnega vprašalnika. Prof. dr. Tina Kogovšek je izvedla vzporedno delavnico “Qualitative methods” in podala pregled metodoloških vidikov kvalitativnega pristopa v empiričnem raziskovanju. Navedla je tudi konkretne primere ključnih kvalitativnih pristopov, kot so fokusne skupine.

Dogodek GETM3 Sandpit je potekal na Ekonomski fakulteti, ki sodeluje s tem projektom skupaj s Fakulteto za družbene vede in Fakulteto za računalništvo in informatiko, vse pod okriljem Univerze v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede je bila vključena v metodološki del dogodka s pomočjo izr. prof. dr. Andreja Kohonta, ki je koordinator tega projekta na Fakulteti za družbene vede.

 

21762150_510873175932199_4919593971156577872_n


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 10. oktober 2017 | v kategoriji: Obvestilo