Člani Katedre za družboslovno informatiko in metodologijo na Sociološkem srečanju 2016


Sociološko srečanje

Letos je bila v okviru Slovenskega sociološkega društva ustanovljena Metodološka sekcija, v katero so se v največji meri vključili prav člani Katedre za družboslovno informatiko in metodologijo (KDIM) na FDV. Vodenje sekcije je prevzel član KDIM Dr. Mitja Hafner Fink.  Prvi dogodek v delovanju sekcije se je zgodil v soboto 12. novembra na Sociološkem srečanju 2016 v Portorožu. Na sekciji, ki jo je moderiral Mitja Hafner Fink, je bilo predstavljenih sedem prispevkov.

Vse kaže, da je problematika anketne metodologija trenutno med bolj popularnimi metodološkimi tematikami, saj so se v svojih prispevkih avtorji večinoma ukvarjali s problematiko anketnega raziskovanja. Tako je Gregor Čehovin s Centra za družboslovno informatiko (CDI) podal pregled vsebine meta-analiz na področju anketne metodologije. Dr. Gregor Petrič, član KDIM, je govoril o rezultatih analize učinkov časa pošiljanja vabil po e-pošti na stopnjo odgovorov v anketi znotraj spletne skupnosti (soavtorja prispevka sta še Katja Lozar Manfreda in Andraž Petrovčič). Dr. Andraž Petrovčič (KDIM) je predstavil ugotovitve analize o vplivu števila klicev na kakovost podatkov pri telefonskem anketiranju starejših posameznikov (soavtorja prispevka sta še Gašper Stanovnik in Nejc Berzelak). Obravnavana je bila tudi problematika testiranja vprašalnikov, in sicer je Dr. Tina Kogovšek (FF, in KDIM) primerjala uporabo »online« in »offline« fokusnih skupin pri testiranju anketnih vprašalnikov z občutljivo vsebino (soavtorice prispevka so še Valentina Hlebec, Katja Lozar Manfreda in Bojana Lobe).

Dva prispevka sta se ukvarjala s problematiko učinkov načina anketiranja. May Doušak s Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (CJMMK) je v teoretskem prispevku govoril o načinu anketiranj kot o moderatorju (drugih) učinkov konteksta v anketni situaciji. Nino Zajc iz Statističnega urada RS (SURS) pa je na podlagi rezultatov pilotne študije prikazal možnosti za uporabo spletnega anketiranja v kombinaciji z drugimi načini anketiranja pri raziskovanju oseb in gospodinjstev za uradno statistiko.

Na koncu pa sta Dr. Sonja Bezjak in Irena Bolko (obe iz ADP) predstavili spremembe, ki jih prinaša (evropska) zakonodaja na področju varstva osebnih podatkov. Pri tem sta posebej opozorili na tiste rešitve, ki bi lahko (negativno) vplivale na možnosti zbiranja podatkov v družboslovju ter tudi na dostop do obstoječih podatkov. Gre za stvari, ki jih raziskovalci ne bi smeli zanemariti in bi morali v prihodnjih nekaj mesecih aktivno sodelovati v razpravah, da ne bi rešitve v nacionalni zakonodaji še dodatno otežile empirično družboslovno raziskovanje.

Povzetki prispevkov so dostopni v Zborniku povzetkov Sociološkega srečanja 2016 TUKAJ.

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 30. november 2016 | v kategoriji: Obvestilo