Skoči do osrednje vsebine

Kriteriji ocenjevanja


  1. Praksa v podjetju/organizaciji v celoti ustreza profilu družboslovnega informatika, hkrati pa v tem primeru ne gre za družinsko podjetje.
  2. Najava podjetja in obisk na govorilnih urah pri nosilcu predmeta sta opravljena pravočasno in ustrezno.
  3. Potrdilo o sprejemu na obvezno študijsko prakso je pravočasno in ustrezno izpolnjeno ter še pred pričetkom opravljanja prakse naloženo v spletni referat.
  4. Način opravljanja prakse oziroma pravna podlaga za urejanje plačila (študentska napotnica, tripartitna pogodba, delovno razmerje) je ustrezno in pravočasno urejena, torej pred pričetkom opravljanja prakse.
  5. Prisotnost študenta na praktičnih delavnicah je 75%-100% - udeležba na štirih od pet delavnicah.
  6. Študent ne postavlja - posebej po tem, ko so potekli odgovarjajoči  roki  - trivialnih vprašanj, ki so (a) podrobno razložena v  navodilih, (b) omenjena v pogostih vprašanjih (FAQ), (c) poudarjena v sprotnih novicah in obvestilih in (d) obširno obravnavana na predstavitvenem seminarju.
  7. Zaključna dokumentacija – FDV Potrdilo o opravljanju prakse na študijskem programu, poročilo o opravljenem praktičnem usposabljanju in ppt predstavitev – je oddana pravočasno in kvalitetno.
  8. Poročilo o opravljenem praktičnem usposabljanju je že ob prvi oddaji izčrpno, kvalitetno in jezikovno ustrezno, tako da popravki niso potrebni.
  9. Zagovor je tekoč in zanimiv ter vsebuje vse potrebne elemente. Študent je upošteval priporočila za nastopanje in izdelavo ppt predstavitve.
  10. Povratna informacija s strani mentorja v organizaciji je pozitivna, ocene vseh evalvacijskih komponent na lestvici 1-5 se gibljejo med 4 in 5.

OCENA 10: Dovoljeno je eno manjše odstopanje v točkah 6-10.
OCENA 9: Dovoljeni sta dve manjši odstopanji v točkah 6-10.
OCENA 8: Dovoljena so do tri manjša odstopanja v točkah 6-10 in eno odstopanje v točkah 1-5.
OCENA 7: Dovoljena so do tri manjša odstopanja v točkah 6-10 in dve odstopanji v točkah 1-5.
OCENA 6: Študent dobi oceno 6 v primeru, ko gre za tri ali več odstopanj v točkah 6-10 in več kot dve odstopanji v točkah 1-5.

DODATNI KOMENTAR

V primeru, da študent ni zadovoljen z oceno, lahko zaprosi za izdelavo dodatne projektno-raziskovalne naloge, s katero lahko - če je naloga kvalitetna in pravočasna - nato zviša oceno.

V primeru, ko določena komponenta po kvaliteti - in posebej po kreativnosti - izrazito izstopa (predvsem točke 8, 9 in 10), se lahko ocena dodatno zviša.

V primeru večjih odstopanj v določeni komponenti (npr. dvakratno ali trikratno popravljanje jezika končnega poročila), se ocena lahko dodatno zniža. 

<< Nazaj na stran Praksa


 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 21. oktober 2019 | v kategoriji: Pogosta vprašanja