Tadeja Kolenc


kolenc_tadeja1. Lahko opišete vašo sedanjo zaposlitev in tipičen delovni dan.

Zaposlena sem na Policiji, in sicer v Uradu generalnega direktorja policije. Področje dela so odnosi policije z javnostmi, temu je podrejena tudi večina mojega dela. Delovni dan se običajno začne s pregledom elektronske pošte in klippinga. Nadaljevanje pa je odvisno od konkretnih projektov, za katere sem zadolžena. Večina projektov je analitične narave (od začetnega zbiranja in prebiranja gradiva, oblikovanja vprašalnikov, izvedbe raziskave, analize podatkov), nekaj pa tudi povsem promocijske narave. Seveda brez pomoči sodelavcev in občasno tudi zunanjih izvajalcev ne gre. Del delovnega dne je namenjen tudi organizacijskim "poslom", katerega sestavni del je tudi pisanje najrazličnejših dopisov. Delovni dan končam s pregledom novic na spletnih straneh in elektronske pošte ter premislekom, kaj me čaka naslednji dan. Vsekakor me čakajo novi izzivi.

2. Kaj vas je spodbudilo k temu, da ste se vpisali na študij družboslovne informatike?

Iskala sem študij, ki bi nekako združeval družboslovje in naravoslovje, in ta študij je pravzaprav kar dobra simbioza tega.

3. Kaj vidite kot primerjalno prednost tega študija?

Prednost študija je že praktično metodološko znanje in znanje, kako "uporabljati in brati" statistične podatke. Prednost študijskega programa družboslovne informatike so tudi profesorji, predvsem njihova zavzetost za vsakega študenta.

4. Kaj bi se dalo izboljšati, česa je premalo ali preveč?

Po moji oceni je še vedno premalo konkretnega sodelovanja z različnimi organizacijami, tako formalnimi kot neformalnimi. Mnogo več raziskav (bodisi za študijske bodisi za diplomske naloge) bi lahko nastalo v sodelovanju z organizacijami; s tem bi pripomogli k vpetosti raziskovalne dejavnosti v družbeno okolje.

5. Kaj svetovati maturantom, kdaj se odločiti za ta študij in kdaj ne?

Študij družboslovne informatike priporočam tistim maturantom, ki imajo preference do obeh področij, tako družboslovnega kot naravoslovnega, ter bi si želeli razviti svoje analitično mišljenje in izkoristiti svojo raziskovalno žilico. Tistim, ki jim matematika ni preveč blizu, pa študij odsvetujem.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. januar 2016 | v kategoriji: Zaposlitev