Tina Kogovšek


kogovsek_tina1.Prosimo vas, da na kratko opišete svoje dosedanje zaposlitve in s čim se ukvarjate sedaj.

Po srednji šoli (zdajšnja gimnazija Poljane) sem se vpisala na FDV, smer sociologija - družboslovna informatika, kjer sem diplomirala leta 1994. Diploma je bila v soavtorstvu z Anuško Ferligoj in Karmen Leskošek, leto kasneje objavljena tudi v knjigi.

Dve leti in pol sem bila zaposlena na Ministrstvu za šolstvo in šport kot svetovalka za metodologijo, od jeseni 1996 pa sem na FDV kot mlada raziskovalka pri prof. dr. Anuški Ferligoj. Sodelujem pri vajah iz predmeta Multivariatne metode.

Leta 1998 sem zaključila magistrski študij antropologije na temo "Kvaliteta podatkov v kvalitativnem raziskovanju", v nadaljevanju pa me seveda čaka doktorat. Sicer pa je moje področje metodologija družboslovnega raziskovanja. Posebej me zanima kvaliteta merjenja oz. širše - raziskovanja (veljavnost, zanesljivost), tako na področju kvantitativnega kot kvalitativnega raziskovanja.

2. V čem vam je študij družboslovne informatike koristil?

Študij mi je koristil, ker mi je dal po eni strani precej široko teoretično podlago s področja družboslovja, po drugi strani pa tudi zelo uporabna praktična (in delno tudi teoretična) znanja s področja računalništva oz. informacijskih tehnologij na splošno.

3. Komu ta študij priporočate?

Študij se mi zdi zanimiv predvsem za tiste (taka je bila vsaj moja osebna izkušnja), ki jih zanima razvozlavanje in analiziranje različnih družbenih pojavov in bi hkrati želeli obvladati tudi širok spekter različnih metod in računalniških orodij za tako delo. Sicer se mi pa zdi, da je velik del teh znanj, ki se bolj ali manj predavajo samo družboslovnim informatikom, pravzaprav že nuja za katerega koli družboslovca. Očitno to ugotavljajo tudi nekateri študentje drugih smeri, ki vpišejo kakšnega od informatičnih predmetov kot izbirni predmet, kar se v času, ko sem še sama študirala, ni dogajalo.

4. Kaj vam je bilo pri študiju najbolj všeč, kaj je njegova primerjalna prednost?

Pri študiju mi je bila všeč njegova interdisciplinarnost, za katero se mi zdi, da je tudi ena od njegovih bistvenih prednosti. Kot sem že omenila, morajo informatiki osvojiti celo vrsto relativno specifičnih znanj s področja računalništva in informatike, po drugi strani pa dobijo tudi precej široko teoretično podlago. Študij je zato sicer precej zahteven, vendar pa so zato diplomanti na koncu dobro razgledani na obeh področjih in so zato zelo "uporabni" in zaželeni praktično kjerkoli se zaposlijo.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. januar 2016 | v kategoriji: Zaposlitev