Katja Rutar


1. Lahko opišete vašo sedanjo zaposlitev in tipičen delovni dan.

Zaposlena sem na Statističnem uradu Republike Slovenije kot svetovalka v oddelku za vzorčenje in anketno metodologijo. Tipičen dan je kar težko opisat, ker se dejavnosti po dnevih precej razlikujejo. Kdaj so bolj aktualni izbori vzorcev, drugič obdelava podatkov, tretjič sestanki v zvezi s kakšno raziskavo ali organizacijo česa bolj splošnega. Skratka področje vzorčenja, še bolj pa področje anketne metodologije je tako široko, da se vedno pojavljajo nove aktualne teme, novi problemi, s katerimi se je treba ukvarjat, da je delo v glavnem pestro.

2. Kaj vas je spodbudilo k temu, da ste se vpisali na študij družboslovne informatike?

Želela sem si študirati nekaj v zvezi z matematiko, a ne same matematike. Odločitev prav za družboslovno informatiko pa je bila pri meni bolj splet zelo naključnih okoliščin kot zelo načrtna odločitev.

3. Kaj vidite kot primerjalno prednost tega študija?

Zelo uporabno se mi zdi, da smo se med študijem naučili uporabljati podatke, pomagati si s podatki pri preverjanju ali predstavljanju teorij. Prednost se mi zdi tudi interdisciplinarnost, spoznavanje večih področij hkrati, čeprav ima to tudi slabe strani.

4. Kaj bi se dalo izboljšati, česa je premalo ali preveč?

Če primerjam aktualen seznam predmetov na tej študijski smeri s predmeti, ki smo jih imeli mi, vidim spremembe na boljše in mislim, da so 'organizatorji študija' predmetnik dobro prilagodili novim razmeram.

5. Kaj svetovati maturantom, kdaj se odločiti za ta študij in kdaj ne?

Družboslovna informatika se mi zdi idealen študij za tiste dijake, ki se ne morejo odločiti oz. niso prepričani, ali so bolj družboslovci ali bolj naravoslovci.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 12. februar 2015 | v kategoriji: Zaposlitev