Južnič Jakob


1. Nam lahko na kratko opišete svoje dosedanje zaposlitve, vašo sedanjo zaposlitev in tipičen delovni dan?

Med študijem sem veliko delal preko študentskega servisa. Dela so bila raznolika, večina del pa so bile v povezavi z raziskovanjem. V času študija sem dobil možnost delati tudi na ŠOU, kjer smo s kolegi raziskovali problematiko študentsko prehrano. Na podlagi tega raziskovalnega dela sem kasneje tudi diplomiral.

Po diplomiranju sem se zaposlil na delovnem mestu v mednarodni raziskovalni agenciji MEMRB kot tržni raziskovalec. Po petih letih dela sem napredoval na delovno mesto Account manager. V Memrb se ukvarjamo z raziskovanjem trenda prodaje v maloprodaji (izdelki široke potrošnje) kot tudi z upravljanjem z blagovno skupino. Povedano drugače spremljamo, kaj potrošnik kupi v trgovini (kateri izdelek gre skozi blagajno) in na podlagi teh informacij nato oblikujemo panelne podatke oblikovane glede na različne kategorije. Upravljanje z blagovno skupino pa je proces, kjer trgovec s pomočjo proizvajalca s skupnimi močmi poizkusi, kar najbolje oblikovati prodajno polico. Pod oblikovanje police mislim na izris tako imenovanih planogramov, ki so replika dejanske police. V samem planogramu se analizira trenutno stanje posameznega izdelka (količinska, vrednostna prodaja, zaloge, itd) ter predlaga izboljšave postavitve.

Tipičnega delovnega dne v raziskovanju ni, kar pomeni, da je vsak dan poln novih izzivov. 

 

2. Kaj vas je spodbudilo k temu, da ste vpisali družboslovno informatiko?

Splet okoliščin. Želel sem si študirati nekaj v povezavi z računalniki, prav tako me je zanima sociologija, tako je bil študij DI. logična izbira. Nekaj je pripomoglo tudi družinska dediščina (oče in mama sta oba bivša FSPN-jevca, dedek pa je na bil fakulteti tudi vrsto let predavatelj).

 

3. Kaj vam je bilo pri študiju najbolj všeč, kaj je njegova primerjalna vrednost?

 Nedvomno individualnost. V času, ko sem študiral, je bil študijski razred nekje do 30 študentov, kar nam je omogočilo pristen stik s profesorjem. Tudi visoka kvaliteta večina profesorjev mi je bila zelo všeč.

 

4. Kako ste zadovoljni z izkušnjami, ki ste jih dobili tekom študija? Bi kaj spremenili?

V času študija smo se borili za tako imenovano prakso, kot sem obveščen imajo študentje sedaj že možnost opravljati prakso v podjetju. Na splošno je bil študij zelo kvaliteten in dal nam je veliko teoretičnih izkušenj, žal so nekateri študentje samo »študirali« delali pa bolj malo, le to se jim je kasneje prav gotovo maščevalo, ko so prišli na trg delovne sile. Od tu izvira tudi velika problematika nezaposljivosti diplomantov, ki mislijo, da jim diploma v žepu odpre vsa vrata.

 

5. Kako vam je študij družboslovne informatike koristil? Ste imeli kakšne probleme pri iskanju zaposlitve?

Interdisciplinarnost študija je bila največja korist. Študentu je študij omogočil vpogled v različne spektre družboslovja, računalništva in matematičnih ved.

Problema pri iskanju zaposlitve ni, v kolikor veš kaj bi želel delati. Imajo pa študenti težavo pri iskanju svoje prve zaposlitve zaradi specifike trga dela. Na žalost je večinoma objavljenih oglasov za delo že vnaprej oddanih, zato predlagam študentom, da z delom/prakso začnejo že tekom študija. V kolikor je podjetje zadovoljno z delom študenta, mu bo ponudilo tudi delovno mesto, saj se vsako podjetje zaveda kako pomemben je dober kader. Problem pri iskanju zaposlitve je tudi težava, ki sem jo omenil v prejšnjem odgovoru.

 

6. Kaj bi svetovali maturantom, zakaj naj se odločijo za ta študij? Kaj bi jim svetovali glede študija?

Za DI študij zaradi raznolikost študija, individualnosti, možnost dela že med studijem, itd. Glede študija svetujem, sprotno delo in redno obiskovanje predavaj še posebno vaj.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 22. januar 2014 | v kategoriji: Zaposlitev