Jožko Križan


1. Lahko opišete vašo sedanjo zaposlitev in tipičen delovni dan.

Zaposlen sem na podjetju Advertus d.o.o. kot vodja oddelka za raziskave in klicne akcije. Ukvarjamo se s celotno izvedbo tržnih raziskav za naročnika (kvantitativnih in kvalitativnih), izvajamo pa tudi različne klicne akcije marketinškega in prodajnega značaja. Za naročnike pripravljamo in izvajamo modele celostnega komuniciranja in upravljanja s podatki - CRM.

2. Kaj vas je spodbudilo k temu, da ste se vpisali na študij družboslovne informatike?

Na ta študij sem se vpisal, ker mi ga je priporočal dober kolega, ki je bil takrat že študent tega študija. Po pogovoru z njim sem se podrobneje pozanimal za študij in videl, da je to prava stvar zame.

3. Kaj vidite kot primerjalno prednost tega študija?

Interdisciplinarnost študija. Ob zaključku študija družboslovni informatiki posedujejo veliko uporabnih znanj (v primerjavi z drugimi študiji) in so zato za delodajalce zelo zanimiv kader, ker so takoj "uporabni". Diplomant družboslovne informatike ima zelo širok spekter znanj s področja družboslovja, informatike in statistike, ki ga lahko uspešno uporablja na mnogih področjih in ima tudi odlično izhodišče za nadgradnjo znanja na različnih področjih.

4. Kaj bi se dalo izboljšati, česa je premalo ali preveč?

Potrebovali bi še več predmetov, ki dajejo praktična znanja, kot npr.: Metodologija komunikoloških raziskav (Splichal), kjer smo se pri zahtevnem predmetu zelo veliko naučili o raziskovanju (praktično in teoretično). Smiselno bi bilo dodati še kak predmet s področja ekonomije in sicer – ekonomika podjetja, ali kaj podobnega, za pridobitev osnovnih znanj o poslovanju podjetij in s področja tržnega komuniciranja. Raziskave so navadno osnova za nadaljnje strateške odločitve naročnikov, pokazatelji trendov ipd.. Z zgoraj navedenimi področji (in še katerimi drugimi) bi lahko raziskovalci učinkoviteje svetovali svojim naročnikom oziroma bi bila njihova vloga bolj svetovalna in ne kot je ponekod sedaj - zbiralca podatkov. Zelo dobra bi bila tudi vpeljava obvezne delovne prakse na raziskovalnih institucijah, raziskovalnih podjetjih, agencijah, velikih podjetjih.

5. Kaj svetovati maturantom, kdaj se odločiti za ta študij in kdaj ne?

Vsem maturantom, ki imajo željo po raziskovanju na področju družboslovja in jih zanima brskanje po podatkih, naj se lotijo zelo zanimivega študija družboslovne informatike, ki je tudi enkratno izhodišče za nadgradnjo pridobljenega znanja na različnih področjih. Na študiju družboslovne informatike boste doživeli tudi zelo oseben odnos profesorjev in asistentov do študentov.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 12. februar 2015 | v kategoriji: Zaposlitev