Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za kandidate/-ke za mladega/-o raziskovalca/-ko v letu 2022


Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov ali kandidatk za mladega/-o raziskovalca/-ko, ki se bo usposabljal/a v okviru raziskovalnega programa P5-0106 EDUKACIJSKE RAZISKAVE, na Pedagoškem inštitutu, za pridobitev doktorata znanosti.

Ime in priimek mentorja: dr. Plamen V. Mirazchiyski.

ARRS klasifikaciji delovanja mentorja:

5.01.00  Družboslovje (področje: vzgoja in izobraževanje);

7.02.00  Interdisciplinarne raziskave.

Kandidati/-ke morajo svoje vloge oddati do vključno 14. 7. 2022 na elektronski naslov tajnistvo@pei.si in po pošti. Kot pravočasno se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do vključno 14. 7. 2022 (velja poštni žig). Nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjen in lastnoročno podpisan prijavni obrazec ter priloge:

  • dokazilo o izobrazbi,
  • potrdilo o povprečni študijski oceni vseh izpitov in vaj,
  • potrdilo o vpisu na podiplomski študij tretje stopnje (lahko se priloži naknadno),
  • kratek življenjepis z navedbo prejetih nagrad oz. priznanj,
  • bibliografijo objavljenih člankov in opis dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu,
  • motivacijsko pismo (kaj in zakaj želi kandidat/ka raziskovati, področja) – v slovenskem in angleškem jeziku,
  • izjavo (priloga temu razpisu) glede tega, da kandidat/ka še ni bil/a financiran/a za usposabljanje MR ter glede uporabe osebnih podatkov;
  • fotokopijo dokazila o morebitnem starševskem dopustu ali daljši več kot šestmesečni, dokumentirani bolniški odsotnosti;
  • druge dokumente, ki kažejo na njihovo kvalificiranost za raziskovalno delo (priporočilna pisma ipd.).

Za več informacij obiščite spletno stran >>


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 10. julij 2022 | v kategoriji: Obvestilo, Možnosti za delo in študij