Širitev uporabe spletnih anket


Avtorja in profesorja na programih DI Vasja Vehovar in Katja Lozar Manfreda se v preglednem članku, ki je objavljen v učbeniku s področja metodologije internetnega raziskovanja in je izšel pri ugledni mednarodni založbi Sage,  osredotočata na širitev uporabe spletnih anket ter na metodološka vprašanja, ki se pojavljajo v povezavi s tem. Najprej predstavita splošen kontekst računalniško podprtega zbiranja anketnih podatkov (CASIC), nato pa se osredotočita na tehnološke vidike in potenciale spletnih anket. Sicer pa avtorja kot glavna metodološka vprašanja navajata vzorčenje, vabila k internetnim anketam, problem neodgovorov, oblikovanje vprašalnikov, urejanje podatkov ter sklepanje iz vzorca na populacijo. Pozornost je namenjena tudi stroškom in upravljanju spletnih anket, uporabi spletnih anket v kombinaciji z drugimi načini anketiranja ter drugimi, tudi kvalitativnimi metodami zbiranja podatkov, ter etiki, priporočilom in standardom na tem področju. Ob koncu prispevka so predstavljene še trenutne in prihajajoče aplikacije, tehnološki trendi in raziskovalni izzivi. Prispevek avtorja zaključita z ugotovitvijo, da so spletne ankete verjetno trenutno najbolj revolucionarna inovacija na področju anketnega raziskovanja.   

Publikacija je dostopna na spletni povezavi https://us.sagepub.com/en-us/nam/the-Sage-handbook-of-online-research-methods/book245027#description


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 08. maj 2017 | v kategoriji: Obvestilo